ˆ

Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-18 11:40:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydanie licencji na krajowy transport drogowy dla osób lub rzeczy.

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o wydanie licencji Pliki do pobrania

 2.     Załączniki:

-   aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

-   kserokopia decyzji NIP,

-   kserokopia zaświadczenia REGON,

-   oświadczenie o zatrudnieniu kierowców spełniających warunki określone w ustawie:

-   wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych:

- zaświadczenie o niekaralności

-   certyfikat kompetencji zawodowych uzyskany przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem

-   dokumenty potwierdzające zabezpieczenie.

Opłaty:

1.      Opłata:

-  za licencję - uzależniona jest od okresu na jaki licencja zostanie udzielona oraz ilości pojazdów*,

-  za wypis z licencji - 1% opłaty za wydanie licencji* (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).

Uwaga

Licencja nie zastępuje zezwoleń wymaganych przepisami ustawy. W przypadku gdy przedsiębiorca ubiegający się o wydanie licencji nie jest właścicielem pojazdu należy przedłożyć do wniosku kserokopie dokumentu uprawniającego do użytkowania pojazdu (kserokopia umowy leasingu, umowy użyczenia pojazdu ...).

Licencję cofa się:
1) w przypadku gdy:
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją
- przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia
2) jeżeli jej posiadacz:
- przestał spełniać wymagania uprawniające do jej udzielenia
- rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa
- odstąpił licencję osobie trzeciej
- zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy
Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:
1) nie przedłożył , w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i ust 3 i art. 14
2) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiaru pojazdu
3) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem zobowiązań.

  Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.); par. 2 ust 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z wykonywaniem prawa drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 751 17 50
e-mail:

<e-mail>

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-18 11:40:10
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Wiktorko Data wprowadzenia do BIP 2011-02-18 11:40:10
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-18 11:40:15
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 08:27:37
Artykuł był wyświetlony: 1204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu