ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydanie licencji na krajowy transport drogowy dla osób lub rzeczy.
 
Wymagane dokumenty:
1.     Wniosek o wydanie licencji Pliki do pobrania
 2.     Załączniki:
-   aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
-   kserokopia decyzji NIP,
-   kserokopia zaświadczenia REGON,
-   oświadczenie o zatrudnieniu kierowców spełniających warunki określone w ustawie:
-   wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych:
- zaświadczenie o niekaralności
-   certyfikat kompetencji zawodowych uzyskany przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem
-   dokumenty potwierdzające zabezpieczenie.
 
Opłaty:
1.      Opłata:
-  za licencję - uzależniona jest od okresu na jaki licencja zostanie udzielona oraz ilości pojazdów*,
-  za wypis z licencji - 1% opłaty za wydanie licencji* (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).
 
Uwaga
Licencja nie zastępuje zezwoleń wymaganych przepisami ustawy. W przypadku gdy przedsiębiorca ubiegający się o wydanie licencji nie jest właścicielem pojazdu należy przedłożyć do wniosku kserokopie dokumentu uprawniającego do użytkowania pojazdu (kserokopia umowy leasingu, umowy użyczenia pojazdu ...).
 
Licencję cofa się:
1) w przypadku gdy:
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją
- przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia
2) jeżeli jej posiadacz:
- przestał spełniać wymagania uprawniające do jej udzielenia
- rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa
- odstąpił licencję osobie trzeciej
- zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy
 
Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:
1) nie przedłożył , w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i ust 3 i art. 14
2) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiaru pojazdu
3) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem zobowiązań.
 
Podstawa prawna:
- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 19, Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie
 
Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 89 751 17 50
e-mail:
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 11:40:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 11:40:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Rypina
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 12:50:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »