ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie Kętrzyńskim
w roku 2024
 
 
Punkt nr 1. Punkt prowadzony przez radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16:
  • poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00,
  • od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 15.00.
 
Punkt nr 2.  Punkt prowadzony przez Lokalną Grupę Działania "Barcja", organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert.
 
1) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
- środa w godz. 07.00 - 11.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
 
2) Nieodpłatna pomoc prawna:
- poniedziałek w godz. 08.00 - 12.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
- wtorek w godz. 07.00 - 11.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;
- czwartek w godz. 07.00 - 11.00 w lokalu w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,
- piątek w godz. 07.00 - 11.00 w lokalu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn.
 
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Terminy wizyt ustalane są telefonicznie (poniedziałek w godz. 8:00-16:00; od wtorku do piątku: 7:00-15:00)  pod nr (89) 751-17-48,  pocztą e-mail: oraz stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/. Dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (bez wcześniejszego umówienia wizyty) w przypadku, gdy żadna z osób uprawnionych nie jest umówiona w wyznaczonym terminie. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
Informacje wskazujące dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, ze wskazaniem adwokata lub radcę prawnego umieszczone są w harmonogramie.           
 
Świadczenie nieopłatnej mediacji w zakresie wynikającym z art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, organizowane jest w zależności od bieżącego  zapotrzebowania, zgłaszanego przez osoby uprawnione w ramach zorganizowanych przez Powiat w każdym z punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby zorganizowania spotkania, w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie.
 
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
 
 
Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się  w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Dumkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Burzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-29 08:03:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-29 08:03:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26 08:03:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »