ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 43147
Dane adresowe 18800
Dni i godziny otwarcia 8678
Władze Powiatu 1
Starosta 16829
Wicestarosta 9301
Sekretarz 10005
Skarbnik 7925
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 7829
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 20681
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3212
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 2419
Powiat 21629
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 16427
Zadania powiatu 5078
Podstawy prawne 5668
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 3683
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 2648
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego 2359
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 1074
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 2592
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku 1367
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021 1331
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022 437
Organy Powiatu 37202
Rada Powiatu 26733
Uchwały Rady Powiatu 1938
Komisje Rady Powiatu 21510
Plan pracy Rady Powiatu 6831
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 7605
Plan pracy Komisji Stałych 6226
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 24098
Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 1643
Stanowiska i apele Rady Powiatu 8202
Nagrania obrad 7563
Wyniki głosowania jawnego 22750
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 29452
Zapytania i interpelacje radnych 10973
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 3742
Zarząd Powiatu 23346
Uchwały Zarządu Powiatu 3336
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 34006
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 3345
Akty prawne 2177900
Uchwały Rady Powiatu 1367702
Uchwały Zarządu 1449945
Zarządzenia Starosty 1085808
Archiwum uchwał 7719
Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego 5080
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2020 1117
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2021 1652
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2022 413
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2023 1539
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2024 353
Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego 933
I Kadencja na lata 2021-2023 1484
Poradnik interesanta 32361
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 36025
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 6515
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 2361
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 1710
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 2291
Wydział Komunikacji i Transportu 71049
Rejestracja pojazdów 23587
Rejestracja czasowa pojazdu 6706
Wydanie prawa jazdy 15760
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 9200
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 4287
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 4119
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 4629
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 4880
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 3661
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 3710
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 7659
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 3784
Rejestracja przyczepki SAM 6183
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 5178
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 3883
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 10531
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 5714
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 4176
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3466
Wyrejestrowanie pojazdu 8693
Zwrot dowodu rejestracyjnego 3955
Wymiana dowodu rejestracyjnego 13855
Druki do pobrania 41283
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 36851
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 17574
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 16904
Zarządzanie Kryzysowe 10058
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 14554
Wydział Budżetu i finansów 7320
Radca Prawny 8087
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 5192
Wydział Oświaty i Zdrowia 4085
OPRACOWANIA I STRATEGIE 1253
DYŻURY APTEK 5659
KOPERTA ŻYCIA 0
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 6943
Biuro Obsługi Organów Powiatu 3693
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3658
Audytor Wewnętrzny 3317
Sprawozdania roczne 2226
Roczne plany audytów 2546
Udostępnienie informacji 2886
Ponowne wykorzystywanie informacji 2136
Informacje Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 8116
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 16782
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 2204
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 36533
Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 30650
Informacje Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 2168
zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3189
informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 6470
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego 1058
Rejestr REJA 24 - Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 1243
Pozwolenia zintegrowane 2296
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych prze Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 168
Informacje Centrum Zarządzania Kryzysowego 1739
Służby, Inspekcje, Straże 9642
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 2245
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 1900
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kętrzynie 2210
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie 1953
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie 1601
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 11826
Urząd Gminy Kętrzyn 6933
Urząd Gminy Reszel 7960
Urząd Miejski w Korszach 12326
Urząd Gminy Srokowo 12010
Urząd Gminy Barciany 11053
Urząd Miasta Kętrzyn 10779
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 26723
Jednostki oświatowe 23281
Powiatowy Urząd Pracy 18524
Zarząd Dróg Powiatowych 22540
Szpital Powiatowy 12565
ZOZ w Reszlu 12468
Dom Pomocy Społecznej 9691
PCPR 15898
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 11879
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 9886
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 7614
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego 2211
Rejestr Instytucji Kultury 2984
Tablica ogłoszeń 142247
Nabór pracowników 3127
Zamównienia publiczne 412195
Ogłoszenia 206998
Nieruchomości 246159
Oświadczenia majątkowe 36701
Oświadczenia majątkowe 2023 rok 297
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 190
Powiatowy Urząd Pracy 169
Pracownicy Starostwa 179
Rada Powiatu w Kętrzynie 172
Oświadczenia majątkowe 2022 rok 2874
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1953
Powiatowy Urząd Pracy 1591
Pracownicy Starostwa 2220
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 59
Rada Powiatu w Kętrzynie 2309
Oświadczenia majątkowe 2021 rok 1963
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1833
Powiatowy Urząd Pracy 1487
Pracownicy Starostwa 1484
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1598
Rada Powiatu w Kętrzynie 2828
Oświadczenia majątkowe 2020 rok 2557
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3546
Powiatowy Urząd Pracy 1992
Pracownicy Starostwa 2960
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1778
Rada Powiatu w Kętrzynie 2634
Oświadczenia majątkowe 2019 rok 3288
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 5499
Powiatowy Urząd Pracy 3953
Pracownicy Starostwa 3334
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2676
Rada Powiatu w Kętrzynie 2677
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 4333
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3842
Powiatowy Urząd Pracy 3190
Pracownicy Starostwa 4647
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 5251
Rada Powiatu w Kętrzynie 4672
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 5552
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4186
Powiatowy Urząd Pracy 3775
Pracownicy Starostwa 4280
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2685
Rada Powiatu w Kętrzynie 3352
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 7790
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 9265
Powiatowy Urząd Pracy 6075
Pracownicy Starostwa 6943
Rada Powiatu w Kętrzynie 3160
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2210
Archiwum 4221
Majątek i finanse 13
Budżet 21236
Sprawozdania finansowe 763
lata 2011 - 2017 1019
2018 rok 262
Powiat Kętrzyński 349
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 272
2019 rok 225
Powiat Kętrzyński 1115
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 944
2020 rok 234
Powiat Kętrzyński 1269
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1107
2021 rok 205
Powiat Kętrzyński 1065
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 901
2022 rok 62
Powiat Kętrzyński 249
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 249
Sprawozdania z wykonania budżetu 19584
Pomoc publiczna 1951
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 2085
Wykaz mienia 6552
Kontrole 13996
Plan Rozwoju Lokalnego 9357
Inne dane udostępniane publicznie 12744
Biuro rzeczy znalezionych 36365
Dotacje, fundusze unijne i granty 15887
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 8182
I kadencja (2016-2019) 9068
II kadencja (2019 - 2022) 1790
III kadencja (2022-2025) 772
Rejestry, ewidencje i archiwa 11416
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5386
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Obsługi Organów Powiatu 1262
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 4895
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 5489
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 4898
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty i Zdrowia 3421
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 2460
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 2556
Organizacje pozarządowe 112071
Informacje ogólne 3061
Informacja dotycząca funkcjonowania klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji kubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji uczniowskich klubów sportowych 952
Informacja o rejestracji uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 1062
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian we władzach uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 982
Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 864
Stowarzyszenia zwykłe 1698
Wykaz stowarzyszeń 1588
Wniosek o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki powiatu kętrzyńskiego 993
Otwarte konkursy ofert 16834
Programy współpracy 9054
Konsultacje społeczne 3278
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi 1972
Tryb pozakonkursowy 1706
Wybory Samorządowe 11814
Wybory Samorządowe 2018 3028
Wybory Samorządowe 2014 1754
Wybory Samorządowe 2010 1428
Petycje 8717
Nieodpłatna pomoc prawna 39778
Otwarty konkurs ofert 2023 r. 1421
Otwarty konkurs ofert 2022 r. 3219
Otwarty konkurs ofert na rok 2021 2611
Konkurs ofert rok 2020 1989
Konkurs ofert na 2019 rok 1350
Konkurs ofert na 2018 rok 2208
Konkurs ofert w roku 2017 3805
Konkurs ofert w roku 2016 2177
Harmonogram 22292
Lobbing 5742
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2022 345
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021 857
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 880
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019 898
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 1036
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 1143
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 1455
Powiatowa Rada Rynku Pracy 19902
Konsultacje społeczne 8690
Dotacje na zabytki 9942
Ochrona Danych Osobowych 18101
Monitoring 1582
Inspektor Ochrony Danych 2349
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych 2564
Cyberbezpieczeństwo 577

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5132
Instrukcja korzystania z BIP-u 9957
Rejestr zmian 881341
Mapa serwisu 4577
O biuletynie 6617
Deklaracja dostępności cyfrowej 3110
Plan działania na rzecz dostępności 1024
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1689
Formularz kontaktowy 27005
Strona główna 7425
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 7814

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 630487
Informacje o naborze 1019085
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 159878
Zapytania ofertowe 287600
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 36632
« powrót do poprzedniej strony