ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 44774
Dane adresowe 20360
Dni i godziny otwarcia 9490
Władze Powiatu 1
Starosta 17902
Wicestarosta 10302
Sekretarz 10930
Skarbnik 8649
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 8721
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 22364
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3594
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 2776
Powiat 22267
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 18001
Zadania powiatu 5452
Podstawy prawne 6197
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 4185
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 3029
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego 2869
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 1295
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 3094
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku 1708
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021 1638
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022 774
Organy Powiatu 38400
Rada Powiatu 28611
Uchwały Rady Powiatu 2016
Komisje Rady Powiatu 24511
Plan pracy Rady Powiatu 7749
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 8672
Plan pracy Komisji Stałych 7065
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 28488
Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 2070
Stanowiska i apele Rady Powiatu 9433
Nagrania obrad 8620
Wyniki głosowania jawnego 28430
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 35596
Zapytania i interpelacje radnych 13334
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 4518
Zarząd Powiatu 25019
Uchwały Zarządu Powiatu 3354
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 42055
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 4090
Akty prawne 2594634
Uchwały Rady Powiatu 1820782
Uchwały Zarządu 1939291
Zarządzenia Starosty 1519335
Archiwum uchwał 8238
Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego 6147
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2020 1356
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2021 2017
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2022 474
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2023 1936
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2024 817
Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego 1337
I Kadencja na lata 2021-2023 1853
II Kadencja lata 2023-2025 116
Poradnik interesanta 33265
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 40855
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 7097
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 2668
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 1946
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 2551
Wydział Komunikacji i Transportu 79878
Rejestracja pojazdów 25040
Rejestracja czasowa pojazdu 7295
Wydanie prawa jazdy 16973
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 9940
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 4786
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 4533
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 5012
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 5284
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 4073
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 4128
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 8113
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 4171
Rejestracja przyczepki SAM 6680
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 5732
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 4260
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 11209
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 6256
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 4348
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3861
Wyrejestrowanie pojazdu 9481
Zwrot dowodu rejestracyjnego 4381
Wymiana dowodu rejestracyjnego 14440
Druki do pobrania 44885
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 41381
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 19727
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 19363
Zarządzanie Kryzysowe 11051
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 15681
Wydział Budżetu i finansów 8042
Radca Prawny 8933
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 5794
Wydział Oświaty i Zdrowia 5327
OPRACOWANIA I STRATEGIE 1533
DYŻURY APTEK 12759
KOPERTA ŻYCIA 0
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 8063
Biuro Obsługi Organów Powiatu 4183
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4167
Audytor Wewnętrzny 3771
Sprawozdania roczne 2671
Roczne plany audytów 3128
Udostępnienie informacji 3286
Ponowne wykorzystywanie informacji 2440
Informacje Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 8703
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 20199
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 2551
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 49139
Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 44525
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, o którym mowa w art. 34a ustawy Prawo budowlane 213
Informacje Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 2521
zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 4059
informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 9603
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego 1148
Rejestr REJA 24 - Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 1544
Pozwolenia zintegrowane 2858
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych prze Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 416
Informacje Centrum Zarządzania Kryzysowego 2263
Służby, Inspekcje, Straże 9979
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 3443
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2472
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kętrzynie 2944
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie 2554
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie 2060
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 12611
Urząd Gminy Kętrzyn 7492
Urząd Gminy Reszel 8560
Urząd Miejski w Korszach 13217
Urząd Gminy Srokowo 12516
Urząd Gminy Barciany 11603
Urząd Miasta Kętrzyn 11415
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 28080
Jednostki oświatowe 25871
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie 232
Powiatowy Urząd Pracy 19339
Zarząd Dróg Powiatowych 23954
Szpital Powiatowy 13806
ZOZ w Reszlu 13412
Dom Pomocy Społecznej 10584
PCPR 17201
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 12846
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 10549
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 8471
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego 2942
Rejestr Instytucji Kultury 3668
Tablica ogłoszeń 144692
Nabór pracowników 3257
Zamównienia publiczne 493392
Ogłoszenia 230162
Nieruchomości 265833
Oświadczenia majątkowe 38524
Oświadczenia majątkowe 2023 rok 1302
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 972
Powiatowy Urząd Pracy 630
Pracownicy Starostwa 788
Rada Powiatu w Kętrzynie 861
Oświadczenia majątkowe 2022 rok 3458
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3018
Powiatowy Urząd Pracy 2186
Pracownicy Starostwa 3135
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 204
Rada Powiatu w Kętrzynie 3388
Oświadczenia majątkowe 2021 rok 2097
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2169
Powiatowy Urząd Pracy 1748
Pracownicy Starostwa 1730
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2036
Rada Powiatu w Kętrzynie 3269
Oświadczenia majątkowe 2020 rok 2645
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4126
Powiatowy Urząd Pracy 2348
Pracownicy Starostwa 3352
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2069
Rada Powiatu w Kętrzynie 3004
Oświadczenia majątkowe 2019 rok 3365
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 6355
Powiatowy Urząd Pracy 4712
Pracownicy Starostwa 3824
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 3114
Rada Powiatu w Kętrzynie 2978
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 4423
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4369
Powiatowy Urząd Pracy 3636
Pracownicy Starostwa 5193
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 6267
Rada Powiatu w Kętrzynie 5421
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 5827
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4575
Powiatowy Urząd Pracy 4388
Pracownicy Starostwa 4692
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 3033
Rada Powiatu w Kętrzynie 3853
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 7923
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 9998
Powiatowy Urząd Pracy 6609
Pracownicy Starostwa 7608
Rada Powiatu w Kętrzynie 3447
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2499
Archiwum 4367
Majątek i finanse 13
Budżet 23384
Sprawozdania finansowe 861
lata 2011 - 2017 1238
2018 rok 325
Powiat Kętrzyński 406
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 327
2019 rok 285
Powiat Kętrzyński 1386
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1178
2020 rok 293
Powiat Kętrzyński 1575
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1389
2021 rok 265
Powiat Kętrzyński 1324
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1107
2022 rok 121
Powiat Kętrzyński 520
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 546
Sprawozdania z wykonania budżetu 23450
Pomoc publiczna 2165
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 2344
Wykaz mienia 7304
Kontrole 15448
Plan Rozwoju Lokalnego 9907
Inne dane udostępniane publicznie 13667
Biuro rzeczy znalezionych 44866
Dotacje, fundusze unijne i granty 16803
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 9131
I kadencja (2016-2019) 10302
II kadencja (2019 - 2022) 2270
III kadencja (2022-2025) 1151
Rejestry, ewidencje i archiwa 12274
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6047
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Obsługi Organów Powiatu 1586
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 5056
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 5752
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5925
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty i Zdrowia 3960
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 2776
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 3056
Organizacje pozarządowe 117674
Informacje ogólne 3505
Informacja dotycząca funkcjonowania klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji kubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1179
Informacja o rejestracji uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 1323
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian we władzach uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 1214
Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 1070
Stowarzyszenia zwykłe 2253
Wykaz stowarzyszeń 2328
Wniosek o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki powiatu kętrzyńskiego 1235
Otwarte konkursy ofert 20658
Programy współpracy 10899
Konsultacje społeczne 4156
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi 2462
Tryb pozakonkursowy 2075
Wybory Samorządowe 13223
Wybory Samorządowe 2018 3608
Wybory Samorządowe 2014 1879
Wybory Samorządowe 2010 1520
Petycje 10033
Nieodpłatna pomoc prawna 48344
Otwarty konkurs ofert 2024 r. 346
Otwarty konkurs ofert 2023 r. 1963
Otwarty konkurs ofert 2022 r. 4006
Otwarty konkurs ofert na rok 2021 3223
Konkurs ofert rok 2020 2456
Konkurs ofert na 2019 rok 1638
Konkurs ofert na 2018 rok 2528
Konkurs ofert w roku 2017 4301
Konkurs ofert w roku 2016 2451
Harmonogram 28317
Lobbing 6377
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2023 94
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2022 583
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021 1070
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 1102
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019 1088
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 1314
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 1398
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 1710
Powiatowa Rada Rynku Pracy 21000
Konsultacje społeczne 10247
Dotacje na zabytki 11637
Ochrona Danych Osobowych 22194
Monitoring 1898
Inspektor Ochrony Danych 2794
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych 3207
Cyberbezpieczeństwo 1112

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5458
Instrukcja korzystania z BIP-u 10593
Rejestr zmian 1055240
Mapa serwisu 4871
O biuletynie 6922
Deklaracja dostępności cyfrowej 3880
Plan działania na rzecz dostępności 1282
Raport o stanie zapewnienia dostępności 2162
Formularz kontaktowy 34035
Strona główna 7625
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 8791

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 718322
Informacje o naborze 1055027
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 165220
Zapytania ofertowe 311929
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 42638
« powrót do poprzedniej strony