ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 38469
Dane adresowe 14363
Dni i godziny otwarcia 6655
Władze Powiatu 1
Starosta 13226
Wicestarosta 6183
Sekretarz 6854
Skarbnik 5558
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 5773
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 16118
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2189
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 1320
Powiat 20100
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 10776
Zadania powiatu 3643
Podstawy prawne 3785
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 1712
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 1188
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego 647
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 238
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 798
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku 271
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2021 roku 235
Organy Powiatu 33365
Rada Powiatu 20023
Uchwały Rady Powiatu 1813
Komisje Rady Powiatu 11162
Plan pracy Rady Powiatu 3735
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 4126
Plan pracy Komisji Stałych 3366
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 11695
Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 335
Stanowiska i apele Rady Powiatu 4153
Nagrania obrad 3590
Wyniki głosowania jawnego 6273
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 12930
Zapytania i interpelacje radnych 3506
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 1331
Zarząd Powiatu 17277
Uchwały Zarządu Powiatu 3282
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 15290
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 1167
Akty prawne 1147037
Uchwały Rady Powiatu 178562
Uchwały Zarządu 241634
Zarządzenia Starosty 135605
Archiwum uchwał 5848
Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego 1725
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2020 265
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2021 410
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2022 128
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2023 105
Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego 293
I Kadencja na lata 2021-2023 381
Poradnik interesanta 29496
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 22283
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 4766
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 1528
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 901
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 1299
Wydział Komunikacji i Transportu 49323
Rejestracja pojazdów 19911
Rejestracja czasowa pojazdu 4959
Wydanie prawa jazdy 12493
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 7037
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 2819
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 2978
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 3240
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 3725
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 2581
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 2452
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 6195
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 2590
Rejestracja przyczepki SAM 4600
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 3764
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 2670
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 8244
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 4047
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 2877
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 2284
Wyrejestrowanie pojazdu 6678
Zwrot dowodu rejestracyjnego 2759
Wymiana dowodu rejestracyjnego 11988
Druki do pobrania 32100
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 25512
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 7793
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 11736
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 8951
Zarządzanie Kryzysowe 6391
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10480
Wydział Budżetu i finansów 4531
Radca Prawny 4737
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 3383
Wydział Oświaty i Zdrowia 654
OPRACOWANIA I STRATEGIE 239
DYŻURY APTEK 368
KOPERTA ŻYCIA 0
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 3051
Biuro Obsługi Organów Powiatu 1764
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1551
Audytor Wewnętrzny 1461
Sprawozdania roczne 757
Roczne plany audytów 756
Udostępnienie informacji 1438
Ponowne wykorzystywanie informacji 1024
Informacje Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 6322
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 7505
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 1140
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 9383
Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 4988
Informacje Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 1421
zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 667
informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1226
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego 229
Rejestr REJA 24 - Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 313
Pozwolenia zintegrowane 368
Informacje Centrum Zarządzania Kryzysowego 869
Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 1803
Służby, Inspekcje, Straże 8871
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 398
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 344
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kętrzynie 346
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie 403
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie 313
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 9640
Urząd Gminy Kętrzyn 4969
Urząd Gminy Reszel 5674
Urząd Miejski w Korszach 9577
Urząd Gminy Srokowo 10253
Urząd Gminy Barciany 8871
Urząd Miasta Kętrzyn 8124
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 22829
Jednostki oświatowe 15845
Powiatowy Urząd Pracy 15765
Zarząd Dróg Powiatowych 18636
Szpital Powiatowy 8703
ZOZ w Reszlu 9144
Dom Pomocy Społecznej 6913
PCPR 11452
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 8739
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 7697
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 4926
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego 546
Rejestr Instytucji Kultury 1013
Tablica ogłoszeń 134898
Nabór pracowników 2992
Zamównienia publiczne 194406
Ogłoszenia 150362
Nieruchomości 192183
Oświadczenia majątkowe 31353
Oświadczenia majątkowe 2022 rok 393
Rada Powiatu w Kętrzynie 281
Oświadczenia majątkowe 2021 rok 593
Rada Powiatu w Kętrzynie 928
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 18
Oświadczenia majątkowe 2020 rok 2204
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1725
Powiatowy Urząd Pracy 941
Pracownicy Starostwa 1535
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 798
Rada Powiatu w Kętrzynie 1399
Oświadczenia majątkowe 2019 rok 3047
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2694
Powiatowy Urząd Pracy 1401
Pracownicy Starostwa 1658
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1361
Rada Powiatu w Kętrzynie 1530
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 4098
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2333
Powiatowy Urząd Pracy 1727
Pracownicy Starostwa 2824
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2355
Rada Powiatu w Kętrzynie 2608
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 4630
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3042
Powiatowy Urząd Pracy 2057
Pracownicy Starostwa 2899
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1502
Rada Powiatu w Kętrzynie 2000
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 7185
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 6899
Powiatowy Urząd Pracy 4073
Pracownicy Starostwa 4712
Rada Powiatu w Kętrzynie 2160
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1289
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5273
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2053
Pracownicy Starostwa 2584
Powiatowy Urząd Pracy 2234
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 3359
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 4414
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 7109
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 5700
Pracownicy Starostwa 3222
Powiatowy Urząd Pracy 3251
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 3236
Rada Powiatu w Kętrzynie 4681
Archiwum 3710
Majątek i finanse 13
Budżet 15889
Sprawozdania finansowe 444
lata 2011 - 2017 207
2018 rok 83
Powiat Kętrzyński 190
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 109
2019 rok 58
Powiat Kętrzyński 241
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 186
2020 rok 54
Powiat Kętrzyński 250
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 205
2021 rok 30
Powiat Kętrzyński 156
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 125
Sprawozdania z wykonania budżetu 10380
Pomoc publiczna 1157
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 1149
Wykaz mienia 4035
Kontrole 9975
Plan Rozwoju Lokalnego 7861
Inne dane udostępniane publicznie 9601
Biuro rzeczy znalezionych 13368
Dotacje, fundusze unijne i granty 12819
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 5290
I kadencja (2016-2019) 4373
II kadencja (2019 - 2022) 301
Rejestry, ewidencje i archiwa 8949
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3394
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Obsługi Organów Powiatu 246
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 4364
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 3342
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 4071
Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) 302
Baza Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) 163
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 166
Rejestr narad koordynacyjnych 183
Obsługa podmiotów wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne 180
Obsługa podmiotów występujących o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, z wyłączeniem podmiotów wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne 163
Rejestr cen i wartości nieruchomości 253
Ewidencja nieruchomości zasobu Skarbu Państwa 195
Rejestr użytkowników wieczystych Skarbu Państwa 190
Rejestr podmiotów, na rzecz których przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym wnoszących opłaty ratalnie 198
Rejestr podmiotów, na rzecz których oddano nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę, użyczenie 200
Rejestr podmiotów sprawujących trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 196
Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości 218
Rejestr podmiotów, na rzecz których oddano nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego w najem, dzierżawę, użyczenie 206
Rejestr podmiotów sprawujących trwały zarząd nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego 189
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty i Zdrowia 1746
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 1413
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 1016
Organizacje pozarządowe 88600
Informacje ogólne 1378
Informacja dotycząca funkcjonowania klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji kubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji uczniowskich klubów sportowych 259
Informacja o rejestracji uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 244
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian we władzach uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 215
Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 173
Stowarzyszenia zwykłe 265
Wykaz stowarzyszeń 340
Wniosek o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki powiatu kętrzyńskiego 204
Otwarte konkursy ofert 6506
Programy współpracy 3256
Konsultacje społeczne 812
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi 383
Tryb pozakonkursowy 365
Wybory Samorządowe 8262
Wybory Samorządowe 2018 1702
Wybory Samorządowe 2014 1519
Wybory Samorządowe 2010 1189
Petycje 4227
Nieodpłatna pomoc prawna 18387
Otwarty konkurs ofert 2022 r. 601
Otwarty konkurs ofert na rok 2021 522
Konkurs ofert rok 2020 467
Konkurs ofert na 2019 rok 398
Konkurs ofert na 2018 rok 1030
Konkurs ofert w roku 2017 2069
Konkurs ofert w roku 2016 1097
Harmonogram 6580
Lobbing 3870
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021 130
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 163
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019 183
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 205
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 452
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 748
Powiatowa Rada Rynku Pracy 16040
Konsultacje społeczne 3465
Dotacje na zabytki 4776
Ochrona Danych Osobowych 7163
Monitoring 396
Inspektor Ochrony Danych 1122
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych 617

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4432
Instrukcja korzystania z BIP-u 8107
Rejestr zmian 570551
Mapa serwisu 3917
O biuletynie 5860
Deklaracja dostępności cyfrowej 945
Plan działania na rzecz dostępności 218
Raport o stanie zapewnienia dostępności 371
Formularz kontaktowy 5822
Strona główna 6879
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 4454

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 384575
Zapytania ofertowe 203759
Informacje o naborze 937164
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 137847
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 22036
« powrót do poprzedniej strony