ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 46197
Dane adresowe 21073
Dni i godziny otwarcia 10061
Władze Powiatu 1
Starosta 18532
Wicestarosta 10807
Sekretarz 11345
Skarbnik 9025
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 9173
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 23089
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3870
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 2969
Powiat 22795
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 19115
Zadania powiatu 5704
Podstawy prawne 6565
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 4488
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 3245
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego 3140
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 1403
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 3309
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku 1852
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021 1815
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022 944
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2023 91
Organy Powiatu 39608
Rada Powiatu 30690
Uchwały Rady Powiatu 2040
Komisje Rady Powiatu 25667
Plan pracy Rady Powiatu 8234
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 9149
Plan pracy Komisji Stałych 7501
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 29990
V KADENCJA 110
VI KADENCJA 139
VII KADENCJA 51
Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 2338
Stanowiska i apele Rady Powiatu 9922
Nagrania obrad 9534
Wyniki głosowania jawnego 30613
VI KADENCJA 140
VII KADENCJA 181
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 37958
V KADENCJA 51
VI KADENCJA 40
VII KADENCJA 43
Zapytania i interpelacje radnych 14379
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 4903
Zarząd Powiatu 25845
Uchwały Zarządu Powiatu 3375
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 45233
V KADENCJA 112
VI KADENCJA 155
VII KADENCJA 147
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 4520
Akty prawne 2741390
Uchwały Rady Powiatu 1983329
Uchwały Zarządu 2107502
Zarządzenia Starosty 1636851
Archiwum uchwał 8501
Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego 6720
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2020 1485
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2021 2188
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2022 511
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2023 2138
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2024 1073
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2025 56
Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego 1608
I Kadencja na lata 2021-2023 2054
II Kadencja lata 2023-2025 271
Poradnik interesanta 34343
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 43461
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 7435
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 2855
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 2082
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 2739
Wydział Komunikacji i Transportu 85253
Rejestracja pojazdów 26337
Rejestracja czasowa pojazdu 7586
Wydanie prawa jazdy 17739
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 10344
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 5052
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 4701
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 5228
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 5465
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 4283
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 4340
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 8354
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 4336
Rejestracja przyczepki SAM 6928
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 5920
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 4461
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 11773
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 6506
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 4439
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 4024
Wyrejestrowanie pojazdu 9963
Zwrot dowodu rejestracyjnego 4553
Wymiana dowodu rejestracyjnego 14741
Druki do pobrania 47260
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 43744
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 20640
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 20239
Zarządzanie Kryzysowe 11556
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 16138
Wydział Budżetu i finansów 8427
Radca Prawny 9355
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 6079
Wydział Oświaty i Zdrowia 6172
OPRACOWANIA I STRATEGIE 1679
DYŻURY APTEK 23383
KOPERTA ŻYCIA 0
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 8627
Biuro Obsługi Organów Powiatu 4448
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4559
Audytor Wewnętrzny 3986
Sprawozdania roczne 2864
Roczne plany audytów 3382
Udostępnienie informacji 3503
Ponowne wykorzystywanie informacji 2595
Informacje Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 9311
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 21365
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 2755
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 54530
Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 49531
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, o którym mowa w art. 34a ustawy Prawo budowlane 363
Informacje Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 2876
zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 4344
informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 10627
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego 1194
Rejestr REJA 24 - Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 1715
Pozwolenia zintegrowane 3078
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych prze Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 542
Informacje Centrum Zarządzania Kryzysowego 2801
Służby, Inspekcje, Straże 10252
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 3698
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2781
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kętrzynie 3460
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie 2852
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie 2420
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 13336
Urząd Gminy Kętrzyn 7741
Urząd Gminy Reszel 8883
Urząd Miejski w Korszach 13552
Urząd Gminy Srokowo 12750
Urząd Gminy Barciany 11880
Urząd Miasta Kętrzyn 11743
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 28843
Jednostki oświatowe 27701
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie 965
Powiatowy Urząd Pracy 19787
Zarząd Dróg Powiatowych 24888
Szpital Powiatowy 14359
ZOZ w Reszlu 13842
Dom Pomocy Społecznej 11011
PCPR 17891
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 13434
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 11024
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 8934
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego 3474
Rejestr Instytucji Kultury 4163
Tablica ogłoszeń 146424
Nabór pracowników 3289
Zamównienia publiczne 528202
Ogłoszenia 237185
Nieruchomości 273634
Lista powołanych biegłych klasyfikatorów gruntów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kętrzyńskiego 275
Oświadczenia majątkowe 40640
Oświadczenia majątkowe 2024 rok 249
Radni Rady Powiatu w Kętrzynie 359
Oświadczenia majątkowe 2023 rok 2420
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1567
Powiatowy Urząd Pracy 1062
Pracownicy Starostwa 1316
Rada Powiatu w Kętrzynie 1526
Oświadczenia majątkowe 2022 rok 4178
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3635
Powiatowy Urząd Pracy 2516
Pracownicy Starostwa 3662
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 354
Rada Powiatu w Kętrzynie 3988
Oświadczenia majątkowe 2021 rok 2188
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2329
Powiatowy Urząd Pracy 1913
Pracownicy Starostwa 1865
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2262
Rada Powiatu w Kętrzynie 3476
Oświadczenia majątkowe 2020 rok 2698
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4425
Powiatowy Urząd Pracy 2534
Pracownicy Starostwa 3576
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2210
Rada Powiatu w Kętrzynie 3325
Oświadczenia majątkowe 2019 rok 3411
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 6768
Powiatowy Urząd Pracy 5013
Pracownicy Starostwa 4129
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 3337
Rada Powiatu w Kętrzynie 3136
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 4475
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4588
Powiatowy Urząd Pracy 3844
Pracownicy Starostwa 5482
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 6851
Rada Powiatu w Kętrzynie 5826
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 5995
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4823
Powiatowy Urząd Pracy 4701
Pracownicy Starostwa 4960
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 3212
Rada Powiatu w Kętrzynie 4058
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 8048
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 10355
Powiatowy Urząd Pracy 6898
Pracownicy Starostwa 8015
Rada Powiatu w Kętrzynie 3630
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2650
Archiwum 4469
Majątek i finanse 13
Budżet 24238
Sprawozdania finansowe 928
lata 2011 - 2017 1360
2018 rok 355
Powiat Kętrzyński 432
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 354
2019 rok 315
Powiat Kętrzyński 1522
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1303
2020 rok 325
Powiat Kętrzyński 1729
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1528
2021 rok 300
Powiat Kętrzyński 1440
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1231
2022 rok 154
Powiat Kętrzyński 659
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 731
2023 rok 31
Powiat Kętrzyński 113
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 115
Sprawozdania z wykonania budżetu 24808
Pomoc publiczna 2297
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 2481
Wykaz mienia 7629
Kontrole 16161
Plan Rozwoju Lokalnego 10379
Inne dane udostępniane publicznie 14189
Biuro rzeczy znalezionych 47958
Dotacje, fundusze unijne i granty 17495
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 9691
I kadencja (2016-2019) 10892
II kadencja (2019 - 2022) 2476
III kadencja (2022-2025) 1321
Rejestry, ewidencje i archiwa 12887
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6317
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Obsługi Organów Powiatu 1740
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 5158
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 5930
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6358
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty i Zdrowia 4218
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 2967
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 3300
Organizacje pozarządowe 120269
Informacje ogólne 3730
Informacja dotycząca funkcjonowania klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji kubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1311
Informacja o rejestracji uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 1464
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian we władzach uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 1346
Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 1185
Stowarzyszenia zwykłe 2526
Wykaz stowarzyszeń 2709
Wniosek o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki powiatu kętrzyńskiego 1359
Otwarte konkursy ofert 22858
Programy współpracy 11805
Konsultacje społeczne 4467
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi 2701
Tryb pozakonkursowy 2260
Wybory Samorządowe 16634
Wybory Samorządowe 2018 3875
Wybory Samorządowe 2014 1978
Wybory Samorządowe 2010 1580
Petycje 10918
Nieodpłatna pomoc prawna 51746
Otwarty konkurs ofert 2024 r. 545
Otwarty konkurs ofert 2023 r. 2175
Otwarty konkurs ofert 2022 r. 4409
Otwarty konkurs ofert na rok 2021 3475
Konkurs ofert rok 2020 2641
Konkurs ofert na 2019 rok 1774
Konkurs ofert na 2018 rok 2672
Konkurs ofert w roku 2017 4504
Konkurs ofert w roku 2016 2593
Harmonogram 30223
Lobbing 6974
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2023 209
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2022 687
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021 1165
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 1208
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019 1188
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 1443
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 1497
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 1826
Powiatowa Rada Rynku Pracy 22208
Konsultacje społeczne 11036
Dotacje na zabytki 12498
Ochrona Danych Osobowych 27424
Monitoring 2059
Inspektor Ochrony Danych 3367
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych 3810
Cyberbezpieczeństwo 1640

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5893
Instrukcja korzystania z BIP-u 11214
Rejestr zmian 1132209
Mapa serwisu 5223
O biuletynie 7267
Deklaracja dostępności cyfrowej 4483
Plan działania na rzecz dostępności 1414
Raport o stanie zapewnienia dostępności 2593
Formularz kontaktowy 38795
Strona główna 7809
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 9705

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 761799
Informacje o naborze 1076465
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 167683
Zapytania ofertowe 322728
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 45972
« powrót do poprzedniej strony