ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 40121
Dane adresowe 15921
Dni i godziny otwarcia 7305
Władze Powiatu 1
Starosta 14471
Wicestarosta 7230
Sekretarz 8016
Skarbnik 6373
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 6433
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 17831
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2550
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 1707
Powiat 20543
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 12691
Zadania powiatu 4226
Podstawy prawne 4496
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 2455
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 1735
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego 1276
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 550
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 1434
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku 664
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2021 roku 597
Organy Powiatu 34650
Rada Powiatu 22470
Uchwały Rady Powiatu 1923
Komisje Rady Powiatu 15116
Plan pracy Rady Powiatu 4898
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 5345
Plan pracy Komisji Stałych 4458
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 16575
Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 820
Stanowiska i apele Rady Powiatu 5732
Nagrania obrad 4632
Wyniki głosowania jawnego 12352
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 19690
Zapytania i interpelacje radnych 6001
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 2231
Zarząd Powiatu 19649
Uchwały Zarządu Powiatu 3307
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 21990
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 1921
Akty prawne 1498609
Uchwały Rady Powiatu 609130
Uchwały Zarządu 673048
Zarządzenia Starosty 461271
Archiwum uchwał 6515
Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego 3026
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2020 595
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2021 889
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2022 267
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2023 612
Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego 494
I Kadencja na lata 2021-2023 762
Poradnik interesanta 30487
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 27211
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 5419
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 1854
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 1204
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 1714
Wydział Komunikacji i Transportu 56418
Rejestracja pojazdów 20965
Rejestracja czasowa pojazdu 5643
Wydanie prawa jazdy 13562
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 7834
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 3398
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 3450
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 3784
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 4196
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 2982
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 2958
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 6750
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 3056
Rejestracja przyczepki SAM 5185
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 4295
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 3145
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 9120
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 4664
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 3459
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 2729
Wyrejestrowanie pojazdu 7398
Zwrot dowodu rejestracyjnego 3240
Wymiana dowodu rejestracyjnego 12700
Druki do pobrania 34829
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 29370
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 8477
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 13967
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 12216
Zarządzanie Kryzysowe 7715
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 11925
Wydział Budżetu i finansów 5551
Radca Prawny 5967
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 4101
Wydział Oświaty i Zdrowia 1703
OPRACOWANIA I STRATEGIE 629
DYŻURY APTEK 1200
KOPERTA ŻYCIA 0
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 4497
Biuro Obsługi Organów Powiatu 2495
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2400
Audytor Wewnętrzny 2113
Sprawozdania roczne 1338
Roczne plany audytów 1435
Udostępnienie informacji 1992
Ponowne wykorzystywanie informacji 1432
Informacje Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 6970
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 10859
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 1525
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 18707
Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 13817
Informacje Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 1695
zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1517
informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3156
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego 587
Rejestr REJA 24 - Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 663
Pozwolenia zintegrowane 1062
Informacje Centrum Zarządzania Kryzysowego 1082
Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 3127
Służby, Inspekcje, Straże 9115
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 994
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 845
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kętrzynie 905
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie 901
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie 754
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 10381
Urząd Gminy Kętrzyn 5660
Urząd Gminy Reszel 6471
Urząd Miejski w Korszach 10478
Urząd Gminy Srokowo 10898
Urząd Gminy Barciany 9613
Urząd Miasta Kętrzyn 8992
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 24264
Jednostki oświatowe 18428
Powiatowy Urząd Pracy 16774
Zarząd Dróg Powiatowych 19993
Szpital Powiatowy 10145
ZOZ w Reszlu 10395
Dom Pomocy Społecznej 7940
PCPR 12946
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 9843
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 8476
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 5821
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego 1105
Rejestr Instytucji Kultury 1781
Tablica ogłoszeń 137320
Nabór pracowników 3087
Zamównienia publiczne 283265
Ogłoszenia 166501
Nieruchomości 212782
Oświadczenia majątkowe 33042
Oświadczenia majątkowe 2022 rok 1023
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 485
Powiatowy Urząd Pracy 434
Pracownicy Starostwa 656
Rada Powiatu w Kętrzynie 707
Oświadczenia majątkowe 2021 rok 1212
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 743
Powiatowy Urząd Pracy 599
Pracownicy Starostwa 622
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 555
Rada Powiatu w Kętrzynie 1670
Oświadczenia majątkowe 2020 rok 2335
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2392
Powiatowy Urząd Pracy 1292
Pracownicy Starostwa 2077
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1152
Rada Powiatu w Kętrzynie 1843
Oświadczenia majątkowe 2019 rok 3124
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3739
Powiatowy Urząd Pracy 2340
Pracownicy Starostwa 2253
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1843
Rada Powiatu w Kętrzynie 1880
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 4179
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2866
Powiatowy Urząd Pracy 2290
Pracownicy Starostwa 3528
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 3476
Rada Powiatu w Kętrzynie 3358
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 4955
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3445
Powiatowy Urząd Pracy 2633
Pracownicy Starostwa 3398
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1903
Rada Powiatu w Kętrzynie 2511
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 7491
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 7784
Powiatowy Urząd Pracy 4857
Pracownicy Starostwa 5561
Rada Powiatu w Kętrzynie 2500
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1631
Archiwum 3883
Majątek i finanse 13
Budżet 17669
Sprawozdania finansowe 542
lata 2011 - 2017 511
2018 rok 138
Powiat Kętrzyński 243
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 161
2019 rok 114
Powiat Kętrzyński 549
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 452
2020 rok 112
Powiat Kętrzyński 596
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 529
2021 rok 90
Powiat Kętrzyński 476
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 397
Sprawozdania z wykonania budżetu 13799
Pomoc publiczna 1435
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 1491
Wykaz mienia 5124
Kontrole 11448
Plan Rozwoju Lokalnego 8391
Inne dane udostępniane publicznie 10703
Biuro rzeczy znalezionych 21413
Dotacje, fundusze unijne i granty 13894
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 6290
I kadencja (2016-2019) 6168
II kadencja (2019 - 2022) 791
III kadencja (2022-2025) 101
Rejestry, ewidencje i archiwa 9803
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4126
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Obsługi Organów Powiatu 618
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 4546
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 4225
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 4252
Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) 613
Baza Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) 427
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 394
Rejestr narad koordynacyjnych 474
Obsługa podmiotów wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne 460
Obsługa podmiotów występujących o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, z wyłączeniem podmiotów wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne 419
Rejestr cen i wartości nieruchomości 631
Ewidencja nieruchomości zasobu Skarbu Państwa 519
Rejestr użytkowników wieczystych Skarbu Państwa 501
Rejestr podmiotów, na rzecz których przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym wnoszących opłaty ratalnie 498
Rejestr podmiotów, na rzecz których oddano nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę, użyczenie 523
Rejestr podmiotów sprawujących trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 538
Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości 541
Rejestr podmiotów, na rzecz których oddano nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego w najem, dzierżawę, użyczenie 537
Rejestr podmiotów sprawujących trwały zarząd nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego 497
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty i Zdrowia 2347
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 1808
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 1599
Organizacje pozarządowe 97508
Informacje ogólne 1962
Informacja dotycząca funkcjonowania klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji kubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji uczniowskich klubów sportowych 510
Informacja o rejestracji uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 535
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian we władzach uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 501
Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 421
Stowarzyszenia zwykłe 670
Wykaz stowarzyszeń 728
Wniosek o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki powiatu kętrzyńskiego 493
Otwarte konkursy ofert 10128
Programy współpracy 5292
Konsultacje społeczne 1694
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi 1031
Tryb pozakonkursowy 825
Wybory Samorządowe 9577
Wybory Samorządowe 2018 2166
Wybory Samorządowe 2014 1598
Wybory Samorządowe 2010 1269
Petycje 5798
Nieodpłatna pomoc prawna 25182
Otwarty konkurs ofert 2023 r. 214
Otwarty konkurs ofert 2022 r. 1573
Otwarty konkurs ofert na rok 2021 1268
Konkurs ofert rok 2020 1012
Konkurs ofert na 2019 rok 743
Konkurs ofert na 2018 rok 1438
Konkurs ofert w roku 2017 2719
Konkurs ofert w roku 2016 1484
Harmonogram 12037
Lobbing 4550
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021 398
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 429
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019 439
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 516
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 709
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 997
Powiatowa Rada Rynku Pracy 17404
Konsultacje społeczne 5328
Dotacje na zabytki 6553
Ochrona Danych Osobowych 10940
Monitoring 806
Inspektor Ochrony Danych 1604
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych 1304

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4725
Instrukcja korzystania z BIP-u 8789
Rejestr zmian 660019
Mapa serwisu 4156
O biuletynie 6148
Deklaracja dostępności cyfrowej 1730
Plan działania na rzecz dostępności 518
Raport o stanie zapewnienia dostępności 844
Formularz kontaktowy 12729
Strona główna 6936
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 5731

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 481039
Informacje o naborze 966288
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 146272
Zapytania ofertowe 233404
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 26974
« powrót do poprzedniej strony