ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 41449
Dane adresowe 17199
Dni i godziny otwarcia 7863
Władze Powiatu 1
Starosta 15393
Wicestarosta 8060
Sekretarz 8761
Skarbnik 7058
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 6923
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 18953
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2857
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 2002
Powiat 21105
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 14440
Zadania powiatu 4621
Podstawy prawne 5041
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 2991
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 2173
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego 1737
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 780
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 1902
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku 966
Raport o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w 2021 roku 901
Organy Powiatu 35846
Rada Powiatu 24350
Uchwały Rady Powiatu 1930
Komisje Rady Powiatu 17730
Plan pracy Rady Powiatu 5759
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 6317
Plan pracy Komisji Stałych 5220
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 19566
Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 1188
Stanowiska i apele Rady Powiatu 6784
Nagrania obrad 5977
Wyniki głosowania jawnego 16731
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 23576
Zapytania i interpelacje radnych 8199
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 2913
Zarząd Powiatu 21186
Uchwały Zarządu Powiatu 3314
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 26898
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 2532
Akty prawne 1796662
Uchwały Rady Powiatu 948440
Uchwały Zarządu 1015465
Zarządzenia Starosty 737987
Archiwum uchwał 7020
Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego 3975
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2020 833
Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2021 1209
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2022 335
Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2023 1011
Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego 679
I Kadencja na lata 2021-2023 1068
Poradnik interesanta 31263
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 30567
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 5845
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 2059
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 1425
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 1953
Wydział Komunikacji i Transportu 61650
Rejestracja pojazdów 21812
Rejestracja czasowa pojazdu 6055
Wydanie prawa jazdy 14438
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 8359
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 3766
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 3729
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 4132
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 4492
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 3279
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 3264
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 7119
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 3348
Rejestracja przyczepki SAM 5586
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 4629
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 3456
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 9661
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 5052
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 3801
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3021
Wyrejestrowanie pojazdu 7869
Zwrot dowodu rejestracyjnego 3515
Wymiana dowodu rejestracyjnego 13142
Druki do pobrania 36965
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 32035
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 9002
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 15440
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 14027
Zarządzanie Kryzysowe 8666
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13090
Wydział Budżetu i finansów 6342
Radca Prawny 6896
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 4598
Wydział Oświaty i Zdrowia 2638
OPRACOWANIA I STRATEGIE 907
DYŻURY APTEK 1928
KOPERTA ŻYCIA 0
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 5513
Biuro Obsługi Organów Powiatu 3014
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2896
Audytor Wewnętrzny 2661
Sprawozdania roczne 1722
Roczne plany audytów 1917
Udostępnienie informacji 2400
Ponowne wykorzystywanie informacji 1739
Informacje Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji 7409
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 13282
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 1849
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 25762
Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 20510
Informacje Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 1888
zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2322
informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 4391
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego 876
Rejestr REJA 24 - Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 934
Pozwolenia zintegrowane 1587
Informacje Centrum Zarządzania Kryzysowego 1258
Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 4161
Służby, Inspekcje, Straże 9340
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 1516
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 1238
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kętrzynie 1396
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie 1292
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie 1072
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 11049
Urząd Gminy Kętrzyn 6175
Urząd Gminy Reszel 7073
Urząd Miejski w Korszach 11238
Urząd Gminy Srokowo 11357
Urząd Gminy Barciany 10221
Urząd Miasta Kętrzyn 9829
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 25307
Jednostki oświatowe 20488
Powiatowy Urząd Pracy 17405
Zarząd Dróg Powiatowych 21085
Szpital Powiatowy 11129
ZOZ w Reszlu 11303
Dom Pomocy Społecznej 8728
PCPR 14231
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 10783
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 9127
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 6529
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego 1558
Rejestr Instytucji Kultury 2300
Tablica ogłoszeń 139496
Nabór pracowników 3095
Zamównienia publiczne 344470
Ogłoszenia 183336
Nieruchomości 227127
Oświadczenia majątkowe 34503
Oświadczenia majątkowe 2022 rok 1613
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 967
Powiatowy Urząd Pracy 863
Pracownicy Starostwa 1203
Rada Powiatu w Kętrzynie 1096
Oświadczenia majątkowe 2021 rok 1597
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1213
Powiatowy Urząd Pracy 962
Pracownicy Starostwa 982
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 978
Rada Powiatu w Kętrzynie 2216
Oświadczenia majątkowe 2020 rok 2442
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2823
Powiatowy Urząd Pracy 1589
Pracownicy Starostwa 2435
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1435
Rada Powiatu w Kętrzynie 2183
Oświadczenia majątkowe 2019 rok 3198
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4407
Powiatowy Urząd Pracy 3038
Pracownicy Starostwa 2666
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2193
Rada Powiatu w Kętrzynie 2302
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 4248
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3237
Powiatowy Urząd Pracy 2645
Pracownicy Starostwa 3988
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 4173
Rada Powiatu w Kętrzynie 3877
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 5233
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3747
Powiatowy Urząd Pracy 3074
Pracownicy Starostwa 3759
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2261
Rada Powiatu w Kętrzynie 2850
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 7613
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 8355
Powiatowy Urząd Pracy 5336
Pracownicy Starostwa 6108
Rada Powiatu w Kętrzynie 2796
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1881
Archiwum 4027
Majątek i finanse 13
Budżet 19354
Sprawozdania finansowe 640
lata 2011 - 2017 745
2018 rok 198
Powiat Kętrzyński 287
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 208
2019 rok 163
Powiat Kętrzyński 795
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 650
2020 rok 166
Powiat Kętrzyński 897
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 786
2021 rok 144
Powiat Kętrzyński 740
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 614
Sprawozdania z wykonania budżetu 15970
Pomoc publiczna 1665
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 1754
Wykaz mienia 5699
Kontrole 12447
Plan Rozwoju Lokalnego 8767
Inne dane udostępniane publicznie 11625
Biuro rzeczy znalezionych 26797
Dotacje, fundusze unijne i granty 14850
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 7114
I kadencja (2016-2019) 7590
II kadencja (2019 - 2022) 1232
III kadencja (2022-2025) 360
Rejestry, ewidencje i archiwa 10430
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4697
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Obsługi Organów Powiatu 887
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 4694
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 4901
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 4424
Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) 869
Baza Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) 620
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 580
Rejestr narad koordynacyjnych 674
Obsługa podmiotów wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne 673
Obsługa podmiotów występujących o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, z wyłączeniem podmiotów wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne 626
Rejestr cen i wartości nieruchomości 870
Ewidencja nieruchomości zasobu Skarbu Państwa 773
Rejestr użytkowników wieczystych Skarbu Państwa 725
Rejestr podmiotów, na rzecz których przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym wnoszących opłaty ratalnie 714
Rejestr podmiotów, na rzecz których oddano nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę, użyczenie 747
Rejestr podmiotów sprawujących trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 782
Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości 768
Rejestr podmiotów, na rzecz których oddano nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego w najem, dzierżawę, użyczenie 788
Rejestr podmiotów sprawujących trwały zarząd nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego 703
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty i Zdrowia 2815
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 2133
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 2049
Organizacje pozarządowe 105005
Informacje ogólne 2451
Informacja dotycząca funkcjonowania klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji kubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji uczniowskich klubów sportowych 723
Informacja o rejestracji uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 793
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian we władzach uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 722
Informacja o wyrejestrowaniu uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 622
Stowarzyszenia zwykłe 1107
Wykaz stowarzyszeń 1077
Wniosek o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki powiatu kętrzyńskiego 722
Otwarte konkursy ofert 13150
Programy współpracy 7043
Konsultacje społeczne 2248
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi 1431
Tryb pozakonkursowy 1204
Wybory Samorządowe 10550
Wybory Samorządowe 2018 2515
Wybory Samorządowe 2014 1664
Wybory Samorządowe 2010 1332
Petycje 7023
Nieodpłatna pomoc prawna 31611
Otwarty konkurs ofert 2023 r. 686
Otwarty konkurs ofert 2022 r. 2269
Otwarty konkurs ofert na rok 2021 1841
Konkurs ofert rok 2020 1432
Konkurs ofert na 2019 rok 999
Konkurs ofert na 2018 rok 1740
Konkurs ofert w roku 2017 3149
Konkurs ofert w roku 2016 1777
Harmonogram 15438
Lobbing 5067
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2022 111
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021 629
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 653
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019 658
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 756
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 923
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 1211
Powiatowa Rada Rynku Pracy 18564
Konsultacje społeczne 6799
Dotacje na zabytki 7927
Ochrona Danych Osobowych 14316
Monitoring 1165
Inspektor Ochrony Danych 1932
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych 1945

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4896
Instrukcja korzystania z BIP-u 9321
Rejestr zmian 742636
Mapa serwisu 4352
O biuletynie 6352
Deklaracja dostępności cyfrowej 2239
Plan działania na rzecz dostępności 737
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1230
Formularz kontaktowy 18652
Strona główna 7178
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 6706

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 550495
Informacje o naborze 985807
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 153017
Zapytania ofertowe 255982
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 30705
« powrót do poprzedniej strony