ˆ

Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Instruktorem jest osoba, która:
1) ma co najmniej wykształcenie średnie
2) posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
3) przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
4) kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez starostę
5) zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę
6) nie była karana wyrokiem sądu lub kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwo  w ruchu drogowym
7) została wpisana do ewidencji instruktorów
Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruktorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w punkcie 1-6. Jednocześnie wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.
 
Wymagane dokumenty:
1) wniosek.
2) dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów
 
Opłaty:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
- za legitymację 50,00 zł
Opłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 24, Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie
 
Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 89 751 17 44
e-mail:
 
Informacje dodatkowe:
Starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeżeli instruktor:
1) nie spełnia warunków określonych w punkcie 1-6
2) nie przedstawił orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem lub orzeczenia   psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
3) nie zdał egzaminu, o którym mowa w art. 108 ust. 2 pkt 2, w wyznaczonym terminie
4) dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 11:51:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 11:51:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 13:07:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »