ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie szkolenia przedsiębiorcy, który złożył wniosek o jego wydanie i który spełnia następujące warunki;
1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP
2. posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, gwarantujące przeprowadzenie szkolenia  zgodnie z jego szczegółowymi warunkami, oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy
3. zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem
4. nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe
5. nie zalega z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
6. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko  dokumentom 
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek.
2) Dokument określający status jednostki, albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom
4) dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów
 
Opłaty:
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
- za zezwolenie 412,00 zł.
opłaty w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 24, Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie
 
Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 89 751 17 44
e-mail:

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Dodatkowe informacje:
Starosta cofa zezwolenie, jeżeli przedsiębiorca,
a) prowadzi szkolenie niezgodnie z przepisami
b) wydaje niezgodne ze stanem faktycznym zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
c) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 11:36:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 11:37:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Rypina
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 12:45:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »