ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo"
Nr aktu prawnego
69/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”
Nr aktu prawnego
68/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: pn.: „SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SIEDZIBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO W ROKU 2023” na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
67/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmieniające ZARZĄDZENIE NR 72 /2020 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia Regulaminu Pracy
Nr aktu prawnego
66/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr 38 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
65/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
o zmianie Zarządzenia Nr 53/2021 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 24 września 2021 roku w sprawie ustalenia trybu pracy Komisji likwidacyjno – kasacyjnej oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap I
Nr aktu prawnego
1217/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
1216/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia na archiwum pozostającego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1215/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji środków trwałych
Nr aktu prawnego
1214/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji