ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
o zmianie Zarządzenia Nr 58/2017 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania z delegacji służbowych związanych z odbywaniem podróży służbowych przez kierowników jednostek Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Pocztowej nr 11 i 13 w Kętrzynie będącego w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1083/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr 1064/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów lub budynków lub lokali przekazanych przez Powiat Kętrzyński w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz innych istotnych warunków wstępnych niezbędnych do zadysponowania przez trwałego zarządcę nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
1082/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1081/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barciany w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus
Nr aktu prawnego
L/414/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
L/413/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
L/412/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2021
Nr aktu prawnego
L/411/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2021
Nr aktu prawnego
L/410/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji