ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIII/451/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
LIII/450/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"
Nr aktu prawnego
LIII/449/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LIII/448/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025"
Nr aktu prawnego
LIII/447/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej udzielonej Gminie Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
LIII/446/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel
Nr aktu prawnego
LIII/445/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński
Nr aktu prawnego
LIII/444/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIII/443/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług
Nr aktu prawnego
LIII/442/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji