ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Udostępnienie informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Udostępnienie informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostęp do informacji publicznej
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 
      Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli jednak informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, następuje to bez konieczności składania pisemnego wniosku. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429).
       Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie p. 14, bądź przesłać listownie lub faksem na adres:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
fax. 89 751 24 01
lub na adres e-mail:
za pośrednictwem platformy PeUP, znajdującej się pod adresem: /starostwoketrzyn/skrytka
 
        Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli będzie istniała konieczność poniesienia dodatkowych  kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
Termin załatwienia sprawy:
 • 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Zasady odpowiedzialności
              Starostwo Powiatowe w Kętrzynie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.
 
 
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
przeznaczona dla osoby występującej z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej
 
Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta  Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie  (11-400) , przy ul. Plac Grunwaldzki 1.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: , adres : Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie  art. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów. 
 5. Podanie danych jest niezbędne do rozpoznania wniosku.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8.  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych, zmiany  oraz usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Posiada Pni/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pni/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Kozłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-27 14:07:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Ambrosewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-27 14:08:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Burzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 12:34:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »