ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestracja czasowa pojazdu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestracja czasowa pojazdu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek Piliki do pobrania
2. Załączniki w przypadku wywozu za granicę:
- Dowód własności pojazdu,
- Oświadczenie złożone pod odpow. karną za składanie fałszywych oświadczeń o wywozie pojazdu za granicę,
- Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
3. Załączniki w przypadku odbioru pojazdu:
- Dowód własności pojazdu,
- Wyciąg ze świadectwa homologacji w przypadku odbioru pojazdu nowego.
4. Załączniki w przypadku konieczności wykonania badania technicznego:
- Jeżeli przed pierwszą rejestracją w rejonie lub na nowego nabywcę należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą,
- Pojazdu już zarejestrowanego - do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny.

Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.
 
Opłaty:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (z późn. zmianami)
- pozwolenie czasowe 13,50 zł,
- nalepka na tablice tymczasowe 12,50 zł,
- tablice czasowe 30,00 zł,
- tablica na przyczepę 15,00 zł,
- tablica motocyklowa, ciągnikowa 15,00 zł,
- tablica motorowerowa 12,00 zł,
 
Uwaga
1. Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
2. Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z Pozwoleniem Czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Zabrania się wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, tj. numer VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy.
Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu za wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. (zapis o działalności gospodarczej w zakresie przebudowy pojazdów mechanicznych lub obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych sklasyfikowana w 50.20.A.).
 
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie , Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie
 
Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 751 17 50
e-mail:
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Podstawa prawna:
- art.74 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
- rozdział 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (z późniejszymi zmianami)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 11:14:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 11:14:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Rypina
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-03 12:34:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »