ˆ

Biuro rzeczy znalezionych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro rzeczy znalezionych

Akapit nr 1 - brak tytułu

BIURO  RZECZY  ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój 45
tel. (89) 751-17-18
 
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908).
2.    Art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3.    Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013r. poz. 595)
 
 
 
Informujemy, że:
 1. Osoba, która znalazła rzecz i nie ona osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
 2. W przypadku, gdy rzecz znaleziono w budynku publicznym, innym budynku, pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego zawiadamia się o tym fakcie właściwego zarządcę.
 3. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej  lub artystycznej.
 5. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku  od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku braku możliwości jej wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
 6. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez Starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.
 7. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych rzeczy znalezionych, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych, Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn (II piętro, pokój 60) tel. (89) 751-17-06.
 8. Rzecz znaleziona zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
 9. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru.
 10. Depozyty przechowywane są w Biurze Rzeczy Znalezionych, Wydział Organizacyjny i spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
 11. Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn (II piętro, pokój 60) tel. (89) 751-17-06.
 12. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
 13. Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 14. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku braku możliwości  jej wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
 15. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez Starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.
 
 
KOSZT MIESIĘCZNY PRZECHOWYWANIA, UTRZYMANIA RZECZY W NALEŻYTYM STANIE
I POSZUKIWANIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
 
 1. Koszt w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni w pomieszczeniu:
 • Gabaryt A (do 0,16 m²) – 3,80 zł brutto
 • Gabaryt B (od 0,16 do 1,0 m²) – 7,60 zł brutto
 • Gabaryt C (powyżej 1,0 m²) –  11,60 zł brutto
 • Pieniądze umieszczone na koncie depozytowym – brak opłaty
 1.  Koszty poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy:
 • koszty powiadamiania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy (usługa pocztowa)–  wg cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowiący załącznik do umowy.
 1. Opłatę wskazaną w ust. 1 i 2 nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.
 2. Suma opłat za przechowanie rzeczy nie może być wyższa od wartości rzeczy w dniu odbioru.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908) suma wszystkich kosztów obciąża uprawnionego do odbioru.
 
 
 
 
OGŁOSZENIA BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH
                
 
-2022-
 
-2021-
 
-2020-
 
-2019-

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Banasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Burzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-05 14:13:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Ambrosewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-05 14:13:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dagmara Ambrosewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-01 11:43:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »