ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr Instytucji Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Instytucji Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest powiat kętrzyński, prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j. z późń.zm. ) na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury
 i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
 i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w postaci elektronicznej. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzi się oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:
·  bezpłatny otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
· wydanie odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej. (wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury)
 
Urzędowo poświadczony odpis z rejestru instytucji kultury wydaje się każdemu, kto zwróci się
z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w elektronicznej księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 (Dz. U. z 2019 r. Nr 225, poz. 1000 t.j. z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o odpis z rejestru lub elektronicznej księgi rejestrowej).
Dowód zapłaty może mieć postać wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 
 
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na konto:
 Urzędu Miasta Kętrzyn
nr  BANKU PEKAO S.A. Oddział Kętrzyn
numer konta: 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie:
w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15 :30.
od wtorku do piątku  godzinach w godzinach  od 7:00 do 14 :30.
 Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (700-1500) akta rejestrowe oraz elektroniczne księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Wydziale Rozwoju Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Czaplicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-03 13:16:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-03 13:16:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Stelmaszczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29 14:50:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »