ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania i kompetencje
Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa cztery lata. W skład PRZ wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
* społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
* jednostek samorządu terytorialnego,
* organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
9.      opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.
 
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
Andrzej Lewandowski- przewodstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego,
Ryszard Niedziółka- przedstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego,
Elżbieta Jabłońska- przedstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego,
Ryszard Starzyński- przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w kętrzynie,
Krzysztof Gerwatowski -przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Kętrzyńskim,
Władysław Zarecki- przedstawiciel Oddziału Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" w Kętrzynie,
Roman Kuriata -przedstawiciel ZwiązkuZawodowego Rolnictwa "SAMOOBRONA" Powiat Kętrzyn,
Marek Mróz -przedstawiciel OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Marta Sibik -przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
PUP
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-22 07:38:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-22 07:38:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13 14:30:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »