ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-18 Uchwały Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn oznaczonej jako działka nr 36/9 878/2018 Obowiązujący
2 2018-01-18 Uchwały Zarządu o zmianie uchwały Nr 677/2017 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 czerwca 2017 r.w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 877/2018 Obowiązujący
3 2018-01-18 Uchwały Zarządu w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia na „Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.” 876/2018 Obowiązujący
4 2018-01-18 Uchwały Zarządu w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Kętrzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 875/2018 Obowiązujący
5 2018-01-18 Uchwały Zarządu w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach 874/2018 Obowiązujący
6 2018-01-18 Uchwały Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2018 r. 873/2018 Obowiązujący
7 2018-01-18 Uchwały Zarządu w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 872/2018 Obowiązujący
8 2018-01-04 Uchwały Rady w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok LX/434/2018 Obowiązujący
9 2018-01-04 Uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034 LX/433/2018 Obowiązujący
10 2018-01-04 Uchwały Rady w sprawie okresowego wstrzymania realizacji inwestycji LX/432/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu