ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-19 Uchwały Zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych w postaci sprzętu RTV do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie 680/2017 Obowiązujący
2 2017-06-19 Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 679/2017 Obowiązujący
3 2017-06-14 Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości, położonych w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn 678/2017 Obowiązujący
4 2017-06-14 Uchwały Zarządu o zmianie uchwały Nr 666/2017 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 677/2017 Obowiązujący
5 2017-06-14 Uchwały Zarządu w sprawie sporządzenia skonsolidowanego Bilansu Powiatu Kętrzyńskiego za 2016 rok 676/2017 Obowiązujący
6 2017-06-13 Uchwały Rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 L/375/2017 Obowiązujący
7 2017-06-13 Uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 L/374/2017 Obowiązujący
8 2017-06-07 Uchwały Zarządu w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w imieniu i na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego 675/2017 Obowiązujący
9 2017-05-31 Uchwały Rady w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działalność Starosty Kętrzyńskiego XLIX/373/2017 Obowiązujący
10 2017-05-31 Uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu ”Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu na trasie Nowa Różanka–Solanka XLIX/372/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu