ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-02-15 Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego 622/2017 Obowiązujący
2 2017-02-15 Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych n/w dróg stanowiących własność Gminy Barciany: 1) droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 13 obręb Aptynty, Nr 26/2 i Nr 14/7 obręb Maciejki; 2) droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 17 obręb Aptynty, Nr 41, Nr 40 i Nr 113 obręb Wielewo; 3) droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 25 i Nr 31 obręb Kolwiny, Nr 248 obręb Modgarby; 4) droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 218, Nr 317, Nr 228 i Nr 227 obręb Silginy, Nr 41 obręb Kolwiny, Nr 218 obręb Modgarby; 5) droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 64, Nr 63 i Nr 81 obręb Michałkowo. 621/2017 Obowiązujący
3 2017-02-15 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Lokalnej Grupy Działania „Barcja” z wykonania zadania publicznego: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego 620/2017 Obowiązujący
4 2017-02-15 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 619/2017 Obowiązujący
5 2017-02-15 Uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 618/2017 Obowiązujący
6 2017-02-08 Uchwały Zarządu w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieposiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Łukasińskiego w Reszlu 617/2017 Obowiązujący
7 2017-02-08 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii, celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie” 616/2017 Obowiązujący
8 2017-02-08 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii, celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Poznańskiej w Kętrzynie” 615/2017 Obowiązujący
9 2017-02-03 Uchwały Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2017 r. 614/2017 Obowiązujący
10 2017-02-03 Uchwały Zarządu w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 rok 613/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu