ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-25 Uchwały Zarządu w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 667/2017 Obowiązujący
2 2017-04-25 Uchwały Zarządu w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 666/2017 Obowiązujący
3 2017-04-25 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenie opinii w przedmiocie: Pozbawienia n/w dróg powiatowych w Reszlu nr: 1) 3920N ul. Podzamcze, stanowiącą działkę nr 201 obręb 2 Reszel 2) 3925N ul. Juliusza Słowackiego, stanowiącą działkę nr 211/1 obręb 2 Reszel kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 665/2017 Obowiązujący
4 2017-04-25 Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie 664/2017 Obowiązujący
5 2017-04-25 Uchwały Zarządu w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie 663/2017 Obowiązujący
6 2017-04-25 Uchwały Zarządu w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2016 662/2017 Obowiązujący
7 2017-04-25 Uchwały Zarządu w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I kwartał 2017 rok 661/2017 Obowiązujący
8 2017-04-20 Uchwały Zarządu w sprawie obsady stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie do czasu objęcia tego stanowiska przez kandydata wybranego w drodze konkursu 660/2017 Obowiązujący
9 2017-04-19 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kętrzyńskiego za 2016 rok 659/2017 Obowiązujący
10 2017-04-06 Uchwały Zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Karolewie gmina Kętrzyn 658/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu