ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie na rok 2022/2023
Nr aktu prawnego
1113/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 19/2022 r. Starosty Kętrzyńskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie w 2022 roku
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300)
Nr aktu prawnego
46/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych
Nr aktu prawnego
1112/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1111/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1110/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji