ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2023
Nr aktu prawnego
LVI/475/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
1284/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1283/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1282/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1281a/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
1281/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie III
Nr aktu prawnego
1280/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowej w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku”
Nr aktu prawnego
1279/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
1/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych
Nr aktu prawnego
1278/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji