ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1109/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2021
Nr aktu prawnego
1108/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1107/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1106/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1105/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1104/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
1103/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – etap I
Nr aktu prawnego
1102/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby
Nr aktu prawnego
1101/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
1100/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji