ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Górnej w Kętrzynie”
Nr aktu prawnego
1398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2022
Nr aktu prawnego
1397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2022
Nr aktu prawnego
1396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Klubu Sportowego GIRIA Kętrzyn z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1395/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” – postępowanie II
Nr aktu prawnego
1393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Zakup niszczarek do działu niszczenia dokumentów, tworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie”
Nr aktu prawnego
1392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
1390/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji