ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie Uchwały Nr 1104/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1121/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1120/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie do udzielania zwolnień rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
49/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1119/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1118/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe w budynku głównym szkoły będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1117/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali dydaktycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1116/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie nabycia do Powiatowego Zasobu Nieruchomości nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Langanki, gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
1115/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu” – postępowanie II
Nr aktu prawnego
1114/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji