ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1289/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman – Pionier” w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1288/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bad-Max” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1287/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Lokalnej Grupy Działania „Barcja” z wykonania zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2022 roku”
Nr aktu prawnego
1286/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1285/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2023
Nr aktu prawnego
2/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku o poparcie przez Radę Powiatu w Kętrzynie petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury skierowanej do Ministra Infrastruktury
Nr aktu prawnego
LVI/478/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVI/477/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
LVI/476/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji