ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu” – postępowanie III
Nr aktu prawnego
1153/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
1152/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej znajdującego się w budynku będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1151/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1150/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni pod jeden automat vendingowy do dystrybucji przekąsek i zimnych napojów znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1149/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Magdaleną Guźniczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MAGKARO umowy najmu małej sali gimnastycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1148/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dagmarą Wrzeszcz-Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rekreacyjno-Sportowe FLIGO umowy najmu dużej sali gimnastycznej, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1147/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia na biuro pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1146/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali dydaktycznej nr 8 i sali dedykowanej nr 10 pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1145/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji