ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel w rejonie ul. Okręg
Nr aktu prawnego
1331/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Nr aktu prawnego
1330/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień”
Nr aktu prawnego
1329/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie IV
Nr aktu prawnego
1328/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”
Nr aktu prawnego
1327/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” – postępowanie II
Nr aktu prawnego
1326/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środka trwałego, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej
Nr aktu prawnego
1325/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
1324/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023
Nr aktu prawnego
1323/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji środków trwałych
Nr aktu prawnego
1322/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji