ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
1444/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki”
Nr aktu prawnego
1443/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1.560 mb)”
Nr aktu prawnego
1442/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
Nr aktu prawnego
1441/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
1440/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko. Odcinek: Kętrzyn - Karolewo”
Nr aktu prawnego
1439/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków trwałych
Nr aktu prawnego
1438/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowo–finansowych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu uchwały budżetowej, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i Skarbnika Powiatu
Nr aktu prawnego
1437/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznej listy propozycji zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców oraz karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
1436/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji