ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
LVII/480/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określenia zakresu świadczonych usług
Nr aktu prawnego
LVII/479/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1317/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1315/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji środków trwałych
Nr aktu prawnego
1314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Fundacji Teatr IOTA z wykonania zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu ochrony o promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
1311/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1310/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji