ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXII/524/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXII/523/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/522/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXII/521/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali dydaktycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/520/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe w budynku głównym szkoły będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/519/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/518/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/487/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXII/517/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego znajdującego się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1429/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1428/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji