ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
LI/425/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/424/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powołania radnego do składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/423/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030"
Nr aktu prawnego
LI/422/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
LI/421/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński
Nr aktu prawnego
LI/420/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Reszlu przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
LI/419/202
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kętrzynie wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/418/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej "Kętrzyn - Mażany przez Wopławki" w 2022 roku
Nr aktu prawnego
LI/417/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/416/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji