ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
1309/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji środków trwałych
Nr aktu prawnego
1308/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
1307/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1306/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tytan” w Łankiejmach z wykonania zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
1305/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1304/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman – Pionier” w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1303/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2023 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
1302/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
1301/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie”
Nr aktu prawnego
1300/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji