ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2020 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
49/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
48/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
47/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: pn.: „SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SIEDZIBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO W ROKU 2024” na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody państwowej jednostce organizacyjnej na oddanie w użyczenie części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie
Nr aktu prawnego
45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2022 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
Nr aktu prawnego
43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Nr aktu prawnego
42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie: przygotowania ćwiczenia obronnego powiatu pk „Kętrzyńska Jesień 2023 ” na temat: „Podwyższanie gotowości obronnej państwa oraz zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP”.
Nr aktu prawnego
41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
40/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji