ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2020 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie do udzielania zwolnień rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
49/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 19/2022 r. Starosty Kętrzyńskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie w 2022 roku
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji