ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zasad ustalenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób sprawujących funkcję rodziny pomocowej
Nr aktu prawnego
10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie w 2023 roku
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński w roku 2023
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie nadania Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia Etapu międzyszkolnego olimpiady - w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym na terenie powiatu kętrzyńskiego.
Nr aktu prawnego
5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
4/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2023
Nr aktu prawnego
2/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
1/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji