ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali dydaktycznej nr 9 pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1144/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 1/14, obręb Wilkowo, gmina Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
1143/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki – Reszel od km około 28+712 do km około 29+591”
Nr aktu prawnego
1142/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1141/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakres kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1140/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakres kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1139/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1138/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
1137/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowo–finansowych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu uchwały budżetowej, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i Skarbnika Powiatu
Nr aktu prawnego
1136/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku
Nr aktu prawnego
1135/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji