ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1435/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1434/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Klubu Sportowego SEVEN z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1433/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1432/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1431/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie badania satysfakcji klientów w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXII/527/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
LXII/526/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXII/525/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji