ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania i ustalenia wysokości stypendiów za wysokie wyniki w nauce
Nr aktu prawnego
1321/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych
Nr aktu prawnego
1320/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków trwałych
Nr aktu prawnego
1319/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego znajdującego się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1318/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LVII/486/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/08 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
LVII/485/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVII/484/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
LVII/483/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "BARCJA" na realizację inwestycji "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I"
Nr aktu prawnego
LVII/482/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/434/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LVII/481/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji