ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz dalszego przekazania na własność lub użyczenie rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
1454/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. #Bank Dobrych Serc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1453/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I”
Nr aktu prawnego
1452/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1451/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1450/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji środków trwałych
Nr aktu prawnego
1449/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1448/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1447/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1446/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1445/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji