Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
52/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
51/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
50/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
o zmianie Zarządzenia Nr 56/2020 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności.
Nr aktu prawnego
49/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
48/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
47/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnic-twa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych dzia-łań zakupowych wspierających Skarb Państwa w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Naprawa drogi wewnętrznej w m. Łężany, dz. nr 284/27, obręb Leginy, gmina Reszel”.
Nr aktu prawnego
46/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia przeglądu dokumentacji niejawnej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
45/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
44/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w obrębie nr 3, miasto Korsze, oznaczonych jako: działka nr 78, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00029525/4, działka nr 82, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017988/0.
Nr aktu prawnego
43/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji