ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Nr aktu prawnego
1334/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Nr aktu prawnego
1333/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel we wsi Św. Lipka przy drodze wojewódzkiej nr 594
Nr aktu prawnego
1332/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel w rejonie ul. Okręg
Nr aktu prawnego
1331/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Nr aktu prawnego
1330/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień”
Nr aktu prawnego
1329/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” – postępowanie IV
Nr aktu prawnego
1328/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”
Nr aktu prawnego
1327/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” – postępowanie II
Nr aktu prawnego
1326/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środka trwałego, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej
Nr aktu prawnego
1325/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji