ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia biurowego nr 47 na poziomie „4” w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdującego się w budynku położonym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/5
Nr aktu prawnego
1159/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: powołania członków Kapituły Tytułu Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”
Nr aktu prawnego
1158/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie na okres do trzech lat pomieszczeń o łącznej powierzchni 74,62 m2 w celu świadczenia usług w zakresie kompleksowego przygotowania, dostarczania i podawania posiłków pacjentom Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1157/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i realizacji zadania pt.: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”
Nr aktu prawnego
1156/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. M. Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od ustalonej w przepisach
Nr aktu prawnego
1155/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. „Dostawa 8 szt. ławek parkowych i 2 szt. tablic (wolnostojących ramek do zdjęć) w ramach zadania pn. „Pod wspólnym Niebem”
Nr aktu prawnego
1154/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu” – postępowanie III
Nr aktu prawnego
1153/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
1152/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej znajdującego się w budynku będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1151/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1150/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji