ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/541/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXIX/607/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026
Nr aktu prawnego
LXIX/606/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXIX/605/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłaty za dzień pobytu całodobowego za świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIX/604/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nr aktu prawnego
12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania powiatowego zespołu informatycznego gwarantującego obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
1600/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1599/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1598/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji