ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1299/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania i urządzenia wielofunkcyjnego dla powiatu kętrzyńskiego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”
Nr aktu prawnego
1298/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia dużej i małej sali gimnastycznej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1297/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barciany na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”
Nr aktu prawnego
1296/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego postępowania: Usługa przygotowania, dostarczania i podawania gotowych posiłków - na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1295/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023
Nr aktu prawnego
1294/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1293/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1292/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tytan” w Łankiejmach z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1291/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenie „O Nas z Nami” z wykonania zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1290/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji