ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu
Nr aktu prawnego
1425/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tytan” w Łankiejmach z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1424/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia „O Nas z Nami” z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1423/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia „O Nas z Nami” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury sportowej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1422/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od ustalonej w przepisach
Nr aktu prawnego
1421/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie na rok 2023/2024
Nr aktu prawnego
1420/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
1419/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
1418/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1417/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1416/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji