ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LVII/486/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/08 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
LVII/485/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVII/484/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
LVII/483/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "BARCJA" na realizację inwestycji "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I"
Nr aktu prawnego
LVII/482/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/434/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LVII/481/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
LVII/480/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określenia zakresu świadczonych usług
Nr aktu prawnego
LVII/479/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku o poparcie przez Radę Powiatu w Kętrzynie petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury skierowanej do Ministra Infrastruktury
Nr aktu prawnego
LVI/478/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVI/477/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji