ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
LI/430/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/429/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/428/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/427/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
LI/426/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
LI/425/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/424/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powołania radnego do składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LI/423/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030"
Nr aktu prawnego
LI/422/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
LI/421/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji