ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXII/527/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
LXII/526/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXII/525/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXII/524/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXII/523/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/522/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXII/521/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali dydaktycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/520/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe w budynku głównym szkoły będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/519/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
LXII/518/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji