ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5751
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
W sprawie lokowania w innych bankach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu.
Nr aktu prawnego
836/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5752
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
W sprawie lokowania w innych bankach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu.
Nr aktu prawnego
835/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5753
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
W sprawie lokowania w innych bankach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu.
Nr aktu prawnego
834/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5754
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
W sprawie lokowania w innych bankach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu.
Nr aktu prawnego
833/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5755
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie Uchwały Nr XLVII/317/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2.09.2010 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/335/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5756
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do partnerskiego projektu ,,Lepszy Start – II edycja” Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XLIX/334/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5757
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego.
Nr aktu prawnego
XLIX/333/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5758
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr aktu prawnego
XLIX/332/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5759
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gąbin.
Nr aktu prawnego
XLIX/330/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5760
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj.592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr aktu prawnego
XLIX/329/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji