ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5711
Data podjęcia
2010-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty- Asuny- Święty Kamień -Srokowo -droga woj. 650 na odcinku w m. Mołtajny od km 3+090 do km 4+440"
Nr aktu prawnego
851/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5712
Data podjęcia
2010-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty-Asuny-święty Kamień-Wilczyny-Srokowo -droga woj. 650 na odcinku w m. Mołtajny od km 3+090 do km 4+440"
Nr aktu prawnego
850/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5713
Data podjęcia
2010-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037
Nr aktu prawnego
847/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5714
Data podjęcia
2010-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2011 r.
Nr aktu prawnego
846/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5715
Data podjęcia
2010-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia "Wiedza, Rozwój, Praca" w Srokowie z wykonania zadania zleconego w zakresie kultury i promocji.
Nr aktu prawnego
845/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5716
Data podjęcia
2010-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu.
Nr aktu prawnego
844/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5717
Data podjęcia
2010-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie Uchwały Nr 128/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
843/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5718
Data podjęcia
2010-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
O zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 625/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2010 r.
Nr aktu prawnego
842/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5719
Data podjęcia
2010-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
841/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5720
Data podjęcia
2010-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umowy, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych(2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
840/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji