ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5771
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków trwałych do Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
798/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5772
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach
Nr aktu prawnego
797/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5773
Data podjęcia
2010-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 4.324.450,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr aktu prawnego
795/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5774
Data podjęcia
2010-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 4.324.450,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr aktu prawnego
794/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5775
Data podjęcia
2010-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
793/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5776
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 625/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2010 r.
Nr aktu prawnego
792/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5777
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środka trwałego do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
791/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5778
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środka trwałego do Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.
Nr aktu prawnego
790/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5779
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków trwałych do Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
789/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5780
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.
Nr aktu prawnego
788/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji