ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5731
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr aktu prawnego
XLIX/332/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5732
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gąbin.
Nr aktu prawnego
XLIX/330/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5733
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj.592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr aktu prawnego
XLIX/329/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5734
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/290/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
XLIX/328/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5735
Data podjęcia
2010-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr XLVI/313/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kętrzyńskiemu jego jednostkom podległym oraz ustalenie organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
XLIX/326/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5736
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 805/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.
Nr aktu prawnego
832/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5737
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 804/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.
Nr aktu prawnego
831/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5738
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 802/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.
Nr aktu prawnego
829/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5739
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 797/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.
Nr aktu prawnego
828/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5740
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Nr aktu prawnego
827/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji