ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5741
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Nr aktu prawnego
826/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5742
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
825/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5743
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na: "Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok obrotowy 2010"
Nr aktu prawnego
824/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5744
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: "Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok obrotowy 2010"
Nr aktu prawnego
823/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5745
Data podjęcia
2010-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 1 miasta Reszel
Nr aktu prawnego
822/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5746
Data podjęcia
2010-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1372N na odcinku od km 19+325 do km 21+243 obejmującym działki 279/2, 281/2, 282/2, 283/2, 285/1, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9, 287/2 obręb Bartąg oraz działki nr 207/1, 210/5, 279/4, 279/6 obręb Jaroty gmina Stawiguda kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
821/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5747
Data podjęcia
2010-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umowy, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
820/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5748
Data podjęcia
2010-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 625/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2010 r.
Nr aktu prawnego
819/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5749
Data podjęcia
2010-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie powiatu na 2010 rok oraz w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
818/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5750
Data podjęcia
2010-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
817/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji