ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5781
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wzoru sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji.
Nr aktu prawnego
787/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5782
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupionych w ramach realizacji projektu "Wykorzystaj szansę", umowa Nr POKL.09.02.00-28-439/08-00 dla Szkół Powiatu Kętrzyńskiego objętych projektem.
Nr aktu prawnego
786/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5783
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Dejnowy Pilec z wykonania zadania zleconego w zakresie kultury i promocji.
Nr aktu prawnego
782/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5784
Data podjęcia
2010-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
779/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5785
Data podjęcia
2010-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Kętrzynie do składania oświadczeń woli i podejmowania czynności prawnych w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego w okresie nieobecności Starosty Kętrzyńskiego.
Nr aktu prawnego
778/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5786
Data podjęcia
2010-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 625/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2010 r.
Nr aktu prawnego
763/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5787
Data podjęcia
2010-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
762/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5788
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010
Nr aktu prawnego
324/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5789
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi Nr 1711 N Aptynty - Asuny - Święty Kamień - Wilczyny - Srokowo na odcinku Srokowo - Wilczyny o dł. 5,0 km."
Nr aktu prawnego
323/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5790
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi Nr 1580 N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Korsze - Równina Górna od km 9 + 937 do km 17 + 782 o dł. 7,845 km."
Nr aktu prawnego
322/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji