ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5761
Data podjęcia
2009-12-03
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XL/264/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5762
Data podjęcia
2009-12-03
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XL/263/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5763
Data podjęcia
2009-12-03
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XL/262/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5764
Data podjęcia
2009-12-03
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XL/261/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5765
Data podjęcia
2009-12-03
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XL/260/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5766
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustosunkowanie się do wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXXIX/259/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5767
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Nr aktu prawnego
XXXIX/258/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5768
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/208/2009r. z dnia 05 marca 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/257/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5769
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian w uchwale o budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXIX/256/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5770
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: "Przełożenie pokrycia dachu budynku garażowego przy pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie".
Nr aktu prawnego
XXXIX/255/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji