ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5761
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 625/2010 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2010 r.
Nr aktu prawnego
807/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5762
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Nr aktu prawnego
806/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5763
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach
Nr aktu prawnego
805/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5764
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach
Nr aktu prawnego
804/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5765
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach
Nr aktu prawnego
803/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5766
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach
Nr aktu prawnego
802/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5767
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego mgr Marek Władyka w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
796/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5768
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego pozostającego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
801/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5769
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Obsługę bankową budżetu Powiatu Kętrzyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu"
Nr aktu prawnego
800/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5770
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: "Obsługę bankową budżetu Powiatu Kętrzyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu"
Nr aktu prawnego
799/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji