ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-15 2018-06-25 10:00:00 Weryfikacja warunków technicznych, monitoring i bieżąca kontrola wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Kętrzyńskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 3.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 293.6 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ - edytowalne form. oferty, oświadczeń dot. wykluczenia, spełnienia warunków, oddania zasobu do dyspozycji Wykonawcy (ZIP, 158.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (PDF, 185.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 379.8 KiB)
 • Zał. nr 1-8 do Opisu przedmiotu zamówienia (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług (DOC, 102.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób (DOC, 112.5 KiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi (DOC, 86.5 KiB)
2 2018-06-07 2018-06-22 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (dł. 0,480 km) ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 263.6 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,4,4a do SIWZ - formularze do złożenia oferty (form. oferty, cenowy, oświadczeń, udostęp. zasobu) (ZIP, 141.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (PDF, 172.5 KiB)
 • Zał. nr 6,6a,6b,6c,7,8 do SIWZ - opis, przekroje, mapa, przedmiar, STWiOR (ZIP, 6.7 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - składany po otwarciu ofert (DOC, 86.5 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - formularze wykazu robót,osób - składane na wezwanie zamawiającego (ZIP, 51.3 KiB)
3 2018-06-06 2018-06-21 11:00:00 Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 399.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projekt umowy (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. I (ZIP, 6 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. II (ZIP, 4 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. III (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. Nr 5b Projekt wykonawczy (ZIP, 4.9 MiB)
 • Zał. Nr 5c Projekt docelowej organizacji ruchu (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiar robót most Krelikiejmy (PDF, 213.8 KiB)
 • Zał. Nr 7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 4.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 540.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu