ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-22 2018-03-09 11:00:00 Wyrównanie lokalnych nierówności poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej 1699N na odcinku 860m w km od 5+270 do 5+395 oraz od 5+475 do 6+185 ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 220.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 403.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 270.2 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 206.9 KiB)
2 2018-02-06 2018-03-15 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 10 MiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 91 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - Formuła JEDZ (espd-request) (XML, 94.9 KiB)
 • Zał. nr 2a do SIWZ - Instrukcja Wypełniania JEDZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - formularz zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 57 KiB)
 • Formularz dokumentu składanego po otwarciu ofert - zał nr 4 do SIWZ "grupa kapitałowa" (DOC, 68 KiB)
 • Formularz dokumentu składanego po otwarciu ofert - zał nr 5 do SIWZ "wykaz osób" (DOC, 66.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 3.5 MiB)
 • Opinia RIO dot. spłaty kredytu (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik do SIWZ dokumenty dot. kredytu (DOC, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 332.2 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień do SIWZ - uchwały (ZIP, 9 MiB)
 • Załącznik do wyjaśnień do SIWZ - formularz, opinia RIO (ZIP, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do Wyjaśnień do SIWZ nr 2 - oświdaczenie, zaświadczenia ZUS, US, Rb-Z ZOZ w Reszlu i Szpit. Pow. w Kętrzynie. (ZIP, 786.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 (PDF, 457 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu