ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu (sprawa nr 4/2024)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 777.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprawa nr 2/2014 pn.: “Zapotrzebowanie na produkty lecznicze i środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego dla ZOZ w Reszlu” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 3/2023)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprawa nr 3/2024 „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (powtórzenie unieważnionego zamówienia Sprawa 1/2024)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
“Kompleksowa dostawa paliwa gazowego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
“Zapotrzebowanie na produkty lecznicze i środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego dla ZOZ w Reszlu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 1/2023) w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” Projekt nr RPWM.13.02.00-28-0063/22, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Działanie 13.2 Ochrona zdrowia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu” w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” Projekt nr RPWM.13.02.00-28-0063/22 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Działanie 13.2 Ochrona zdrowia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu (Sprawa nr 4/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa aparatury RTG oraz sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Reszlu (Sprawa nr 01/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 254.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu" (Sprawa nr 3/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 97.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji