ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-02
Data rozstrzygnięcia
2023-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 1/2023) w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” Projekt nr RPWM.13.02.00-28-0063/22, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Działanie 13.2 Ochrona zdrowia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-05-24
Data rozstrzygnięcia
2023-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu” w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” Projekt nr RPWM.13.02.00-28-0063/22 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Działanie 13.2 Ochrona zdrowia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-30
Data rozstrzygnięcia
2022-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu (Sprawa nr 4/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-15
Data rozstrzygnięcia
2022-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa aparatury RTG oraz sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Reszlu (Sprawa nr 01/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 254.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-27
Data rozstrzygnięcia
2022-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu" (Sprawa nr 3/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 97.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-02-16
Data rozstrzygnięcia
2022-02-24
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (Sprawa nr 2/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-08
Data rozstrzygnięcia
2022-02-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-01-19
Data rozstrzygnięcia
2022-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zapotrzebowanie na produkty lecznicze i środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego dla ZOZ w Reszlu” (Sprawa nr 1/2022)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-08
Data rozstrzygnięcia
2022-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny-Asuny-Święty Kamień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku (PDF, 297.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-11-30
Data rozstrzygnięcia
2021-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu (Sprawa nr 4/2021)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji