ˆ

Zamównienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-21 2018-07-06 10:00:00 „Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” realizowana w ramach projektu: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 2.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 304.9 KiB)
 • Zał. nr 1, 2 , 3,3a do SIWZ- formularze dokumentów składanych jako oferta - form., oświadczeń z art.25a ust.1 w sprawie wykluczenia, z art. 25a ust. w sprawie spełenienia warunków, udostępnienia zasobu (ZIP, 175.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne (PDF, 201.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PDF, 318.4 KiB)
 • Zał. nr 1-7 do PFU - STWiOR, rzuty (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej (SKŁADANEGO PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT) (DOC, 109 KiB)
 • Zał. nr 7, 8 do SIWZ - wzór wykazu robót, wykazu osób (SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO) (ZIP, 79.8 KiB)
2 2018-06-21 2018-06-29 10:00:00 „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie” ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 2.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.7 MiB)
 • Zał. nr 1,2,3 do SIWZ - formularze dokumentów składanych jako oferta - form., oświadczeń z art.25a ust.1 w sprawie wykluczenia, z art. 25a ust. w sprawie spełnienia warunków (ZIP, 101.1 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne (DOC, 90.5 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 95.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (SKŁADANEGO PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT) (DOC, 103.5 KiB)
3 2018-06-19 2018-07-04 11:00:00 Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap II ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 399.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 0 B)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 198 KiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt Budowlano-Wykonawczy - na stronę (PDF, 5 MiB)
 • Zał. Nr 5b Projekt Budowlano-Wykonawczy-elektryczny (PDF, 4.8 MiB)
 • Zał. Nr 5c Projekt Wykonawczy-Drogowy (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. Nr 5d Projekt Wykonawczy-Kanalizacja deszczowa (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał. Nr 5e Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu (ZIP, 2 MiB)
 • Zał. Nr 5f zjazdyKorektaSzerokosci-2 (PDF, 4 MiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiary Robót (ZIP, 3.4 MiB)
 • Zał. Nr 7 SST (PDF, 8 MiB)
4 2018-06-15 2018-06-25 10:00:00 Weryfikacja warunków technicznych, monitoring i bieżąca kontrola wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Kętrzyńskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 3.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 293.6 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ - edytowalne form. oferty, oświadczeń dot. wykluczenia, spełnienia warunków, oddania zasobu do dyspozycji Wykonawcy (ZIP, 158.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (PDF, 185.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 379.8 KiB)
 • Zał. nr 1-8 do Opisu przedmiotu zamówienia (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług (DOC, 102.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób (DOC, 112.5 KiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi (DOC, 86.5 KiB)
5 2018-06-07 2018-06-22 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (dł. 0,480 km) ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 263.6 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,4,4a do SIWZ - formularze do złożenia oferty (form. oferty, cenowy, oświadczeń, udostęp. zasobu) (ZIP, 141.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (PDF, 172.5 KiB)
 • Zał. nr 6,6a,6b,6c,7,8 do SIWZ - opis, przekroje, mapa, przedmiar, STWiOR (ZIP, 6.7 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - składany po otwarciu ofert (DOC, 86.5 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - formularze wykazu robót,osób - składane na wezwanie zamawiającego (ZIP, 51.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu