ˆ

Zamównienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-11 2018-07-20 11:00:00 Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych - w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 316.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ stanowiska demonstracyjne (DOC, 296.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 wzór umowy stanowiska demonstracyjne (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część I (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. Nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część II (PDF, 623 KiB)
2 2018-07-09 2018-07-24 10:00:00 Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i schodów zewnętrznych pływalni krytej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 314.3 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ - formularze: oferty, ośw. w spr. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu... (ZIP, 113.3 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (DOC, 144 KiB)
 • Zał. nr 5,6,7,7a-7e do SIWZ - wytyczne, przedmiary, opisy i rysunki (ZIP, 7.6 MiB)
 • Zał. nr 7f do SIWZ - natryski (ZIP, 5.2 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej (DOC, 87 KiB)
 • Zał. nr 9,10 do SIWZ - formularze: wykazu robót i wykazu osób (ZIP, 50.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu