ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu – postępowanie II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 407.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ ul. Pieniężnego w Reszlu - postępowanie II (DOCX, 74.9 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - Projket umowy ul. Pieniężnego w Reszlu (PDF, 826.4 KiB)
 • Zał. Nr 5 - część I PB ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 11.3 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część II PB ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 6.3 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część III PW ul. Pieniężnego w Reszlu wszystkie branże (ZIP, 8.2 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część IV SSTWIORB ul. Pieniężnego wszystkie branże (ZIP, 3.8 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część V Organizacja Ruchu ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 6.2 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część VI Operat wodnoprawny, opinia geotechn., Projket zieleni (ZIP, 3.7 MiB)
 • Zał. Nr 6 - Przedmiary ul. Pieniężnego (ZIP, 62.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert przebudowa drogi Pieniężnego w Reszlu - post. II (PDF, 1.1 MiB)
 • Wynik - unieważnienie (PDF, 489.9 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2020-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 541.7 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń, udostępnienia zasobu - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 79.1 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 387.4 KiB)
 • Zał. nr 5,6 do SIWZ - przedmiar robót, STWIOR (ZIP, 121.2 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO INFORMACJI Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (DOC, 57 KiB)
 • Zał. nr 8,9 do SIWZ - formularze wykazu robót i wykazu narzędzi - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 29.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 204.1 KiB)
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI publicznego otwarcia ofert (PDF, 169.4 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 334.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 497.9 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2020-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie – postępowanie drugie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 602.8 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń, udostępnienia zasobu - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 85.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 395.6 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 3.7 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura1 (ZIP, 9.3 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura2 (ZIP, 9.2 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura3 (ZIP, 9.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura4 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura5 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - projekt - konstrukcja1 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - projekt - konstrukcja2 (ZIP, 5.2 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - projekt - elektryczny (ZIP, 9 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - projekt - sanitarny1 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - projekt - sanitarny2 (ZIP, 8.3 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - projekt - sanitarny3 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - projekt - technologia wody1 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - projekt - technologia wody2 (ZIP, 2.5 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO INFORMACJI Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (DOC, 58 KiB)
 • Zał. nr 12 do SIWZ - formularz wykazu osób - SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOC, 67.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 417.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 771.6 KiB)
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI publicznego otwarcia ofert (PDF, 224.1 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 724.4 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 523.5 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2020-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie dostawa ciągnika z osprzętem dla ZDP (PDF, 394.1 KiB)
 • SIWZ dostawa ciągnika z osprzętem dla ZDP (PDF, 14.1 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ dostawa ciągnika z osprzętem dla ZDP (DOCX, 66.5 KiB)
 • Zał. Nr 3 do SIWZ Projket umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 405.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 419.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 933 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2020-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwie części: 1) Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec - Silec w kierunku Surwile - etap II; 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinka nr III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie Surwile - etap II + Glitajny - etap I odc. III (PDF, 434.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ Surwile - etap II + Glitajny - etap I odc. III (DOCX, 117.3 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projket umowy Lesieniec-Silec (PDF, 988.3 KiB)
 • Zał. Nr 4a Projket umowy - DP 1567N (PDF, 764.6 KiB)
 • Zał. Nr 5 - część I - Projekt techniczny (ZIP, 12.4 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część II - Stała organizacja ruchu (ZIP, 2.6 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część III - czasowa org ruchu PDF (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część IV - STWIOR (ZIP, 8.4 MiB)
 • Zał. Nr 6 - część I - PW, PB, STWiOR, Org. ruchu (ZIP, 14.7 MiB)
 • Zał. Nr 6 - część II - decyzje (ZIP, 6.7 MiB)
 • Zał. Nr 6 - część III - Projket zieleni (PDF, 11.6 MiB)
 • Zał. Nr 7 do SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT Lesieniec - Silec (PDF, 290.6 KiB)
 • Zał. Nr 7a Przedmiar DP1567N (PDF, 575.6 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 545.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 1.7 MiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwie części: 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu, 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 432.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ ul. Pieniężnego w Reszlu (DOCX, 97.4 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - Projket umowy ul. Pieniężnego w Reszlu (DOC, 232.5 KiB)
 • Zał. Nr 4a do SIWZ - Projket umowy droga 1584N Kiemławki Wielkie (DOCX, 54.6 KiB)
 • Zał. Nr 5 - część I PB ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 11.3 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część II PB ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 6.3 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część III PW ul. Pieniężnego w Reszlu wszystkie branże (ZIP, 8.2 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część IV SSTWIORB ul. Pieniężnego wszystkie branże (ZIP, 3.8 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część V Organizacja Ruchu ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 6.2 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część VI Operat wodnoprawny, opinia geotechn., Projket zieleni (ZIP, 3.7 MiB)
 • Zał. Nr 6 - dokumantcaja droga 1584N Kiemławki Wielkie (ZIP, 19.6 MiB)
 • Zał. Nr 7 - Przedmiary ul. Pieniężnego (ZIP, 62.6 KiB)
 • Zał. Nr 7a - Przedmiar droga 1584N Kiemławki Wielkie (XLSX, 15.4 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ + załączniki (ZIP, 2.7 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 516.2 KiB)
 • Zmodyfikowany 25.02.2020 r. Zał. Nr 1b - Kosztorys uproszczony (DOCX, 50.7 KiB)
 • Zmodyfikowany 25.02.2020 r. Zał. Nr 7a- Przedmiar droga 1584N Kiemławki Wielkie (XLSX, 15 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja Nr 2 SIWZ (PDF, 586.8 KiB)
 • Zmodyfikowany 26.02.2020 r. Zał. Nr 10 - Wykaz osób - część I (DOCX, 45.6 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ + załączniki (ZIP, 12.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert przebudowa dróg z podziałem na 2 części - Pieniężnego w Reszlu + Kiemławki Wlk. (PDF, 1000.3 KiB)
 • Oświadczenia o przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 47.4 KiB)
 • Wynik część I Pieniężnego w Reszlu - unieważnienie (PDF, 572.1 KiB)
 • Wynik część II - Kiemławki Wlk. (PDF, 1.1 MiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 611.7 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń, udostępnienia zasobu - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 84.6 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 420.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 3.7 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura1 (ZIP, 9.3 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura2 (ZIP, 9.2 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura3 (ZIP, 9.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura4 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekt - architektura5 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - projekt - konstrukcja1 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - projekt - konstrukcja2 (ZIP, 5.2 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - projekt - elektryczny (ZIP, 9 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - projekt - sanitarny1 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - projekt - sanitarny2 (ZIP, 8.3 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - projekt - sanitarny3 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - projekt - technologia wody1 (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - projekt - technologia wody2 (ZIP, 2.5 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 57.5 KiB)
 • Zał. nr 12,13 do SIWZ - formularze wykazu robót, wykazu osób - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 32 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 487.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 247.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 245.2 KiB)
 • Modyfkacja SIWZ - nr 1 (PDF, 216.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 230 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 234.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 959.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 438.3 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2020-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 554.1 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń, udostępnienia zasobu - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 93 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 408.5 KiB)
 • Zał. nr 5, 5a, 5b do SIWZ - PFU, mapy z zakresem robót i lokalizacją zatoki. (ZIP, 4.8 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Dokumentacja zdjęciowa -1-10 foto (ZIP, 9.8 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 57.5 KiB)
 • Zał. nr 8,9 do SIWZ - formularze wykazu robót, wykazu osób - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 30.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 235.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - nr 1 (PDF, 216.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 171 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 477.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 589.6 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2020-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 17 000 000 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 1.3 MiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2020-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (02/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 165.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 599.7 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 385.2 KiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ (PDF, 617.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 320.7 KiB)
 • wynik (PDF, 527.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji