ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu" Sprawa nr 2/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 534.3 KiB)
 • IWZ (PDF, 744.9 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.1 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 615 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 642.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 577.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 886.7 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 512.7 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2020-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 546.5 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń, udostępnienia zasobu - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 81.8 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 250.6 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 67 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Przedmiar (XLS, 58 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO INFORMACJI Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (DOC, 56.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - formularz wykazu usług - SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOC, 62.5 KiB)
 • Komunikat w/s organizacji publicznego otwarcia ofert (PDF, 163.1 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 941.6 KiB)
 • SPROSTOWANIE informacji z publicznego otwarcia ofert (PDF, 243.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 821.4 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2020-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (10/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 219.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 129 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu otwarcia (PDF, 69.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 17 MiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ (PDF, 6.1 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki (ZIP, 57.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 502.1 KiB)
 • Wynik (PDF, 641.9 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2020-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu (nr. sprawy 1/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 534.5 KiB)
 • IWZ (PDF, 743.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.1 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi. Zmiana terminu składania ofert. (Sprawa nr 1/2020) "Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu" (PDF, 652.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 668.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2020-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 1+500 do km 1+930 w msc. Mażany, Zadanie nr 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 5+045 do km 5+057 w msc. Parcz, Zadanie nr 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1733N od km 2+718 do km 2+853 w msc. Wajsznory – postępowanie II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 409.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.6 MiB)
 • Załączniki edytowlane do SIWZ remonty nawierzchni ZDP - 3 zadania - post. II (DOCX, 71.6 KiB)
 • Zał. Nr 1a do SIWZ Formularz cenowy (XLSX, 33.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - WZÓR UMOWY nakładki bitumiczne (PDF, 963.9 KiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ - STWiOR (ZIP, 403 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 448.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 410.7 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 943.2 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2020-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu – postępowanie III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 409.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ ul. Pieniężnego w Reszlu - postępowanie III (DOCX, 75.4 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - Projket umowy ul. Pieniężnego w Reszlu (PDF, 937.7 KiB)
 • Zał. Nr 5 - część I PB ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 11.3 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część II PB ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 6.3 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część III PW ul. Pieniężnego w Reszlu wszystkie branże (ZIP, 8.2 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część IV SSTWIORB ul. Pieniężnego wszystkie branże (ZIP, 3.8 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część V Organizacja Ruchu ul. Pieniężnego w Reszlu (ZIP, 6.2 MiB)
 • Zał. Nr 5 - część VI Operat wodnoprawny, opinia geotechn., Projket zieleni (ZIP, 3.7 MiB)
 • Zał. Nr 6 - Przedmiary robót ul. Pieniężnego (ZIP, 64.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 499.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 981.7 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2020-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa implantów do endoprotez oraz dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (01/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 398.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 563.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 622.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (PDF, 575.1 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 (PDF, 0 B)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Zmodyfikowane Istotne postanowienia umowy (DOCX, 33 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 627.1 KiB)
 • Wynik (PDF, 901.7 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2020-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór-Bajory Małe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 512.2 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń, udostępnienia zasobu - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 97.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 386.3 KiB)
 • Zał. nr 5,6,6a,6b,7,8,9 - OPZ, zagosp. terenu, mapa, dok. fotograficzna, przekrój, przedmiar, STWiO (ZIP, 7.1 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO INFORMACJI Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (DOC, 58.5 KiB)
 • Zał. nr 11,12 do SIWZ - formularze wykazu robót i wykazu osób - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 30.9 KiB)
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI publicznego otwarcia ofert (PDF, 239.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 993 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 909.8 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 1+500 do km 1+930 w msc. Mażany, Zadanie nr 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1729N od km 5+045 do km 5+057 w msc. Parcz, Zadanie nr 3: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1733N od km 2+718 do km 2+853 w msc. Wajsznory
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 408.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 18 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ remonty nawierzchni ZDP - 3 zadania (DOCX, 70.6 KiB)
 • Zał. Nr 1a do SIWZ Formularz cenowy (XLSX, 33.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - WZÓR UMOWY nakładki bitumiczne (PDF, 963.9 KiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ - STWiOR (ZIP, 403 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 447.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert remonty nawierzchni ZDP - 3 zadania (PDF, 515.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania remonty nawierzchni ZDP (PDF, 562.7 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2020-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany–Pastwiska II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 610.4 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń, udostępnienia zasobu - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 99.8 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 365.9 KiB)
 • Zał. nr 5,5a,5b,5c,5d,5e,6,7,8 do SIWZ - projekt bud.- wyk., PZT, niwelety, przekroje, uzgodnienia, mapa poglądowa, organizacja ruchu, STWIOR, przedmiar - dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (ZIP, 7.3 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO INFORMACJI Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (DOC, 58 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - formularze wykazu robót i wykazu osób - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 30.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 274.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 547.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 1.1 MiB)
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI publicznego otwarcia ofert (PDF, 267 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 403.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 922.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji