ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 406.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ budowa boiska przy ZS w Reszlu (DOCX, 81.6 KiB)
 • Zał. Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 795.6 KiB)
 • Zał. Nr 5 - Projket - część I (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zał. Nr 5 - Projket - część II (ZIP, 3.1 MiB)
 • Zał. Nr 5 - Projket - część III (ZIP, 7.4 MiB)
 • Zał. Nr 5 - Projket - część IV (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał. Nr 6 - Przedmiary robót (ZIP, 3.2 MiB)
 • Wyjaśnienia Nr1 treści SIWZ (PDF, 3.9 MiB)
 • Wyjaśnienia Nr2 treści SIWZ (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja dotycząca otwarcia ofert (PDF, 469.6 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 3 treści SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Zmodyfikowany Zał. Nr 6 przedmiar.budowlany.28.10.2020-1 (PDF, 4.3 MiB)
 • Zmodyfikowany Zał. Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 60.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 236.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 503.6 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 1.2 MiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa jednorazowych materiałów medycznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (25/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 431.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 653.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 90.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 731.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 412.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 366 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 544.3 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie (24/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 418.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 110.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.9 KiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ (PDF, 6.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 937.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 289 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 353.9 KiB)
 • Zmodyfikowana informacja z otwarcia (PDF, 260 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 533.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 305.7 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2020-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa asortymentu do chirurgicznego szycia i zamykania ran do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (23/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 466.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 654.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 122.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 813.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki (ZIP, 61.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 586.9 KiB)
 • Informacja z ofwarcia ofert (PDF, 331.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 639 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oleju napędowego do pojazdów Zespołu Ratunkowego Medycznego, Karetek Transportowych, Pojazdów Służbowych i Etyliny E 95 w celach gospodarczych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (22/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 393.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.4 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 77 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 734.7 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 82 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.8 KiB)
 • Wynik (PDF, 478.9 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2020-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa bloku operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż (20/PN/2020)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 415.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 562 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 3.7 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 208.2 KiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ (PDF, 11.6 MiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ (DOC, 562 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197.6 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert (PDF, 208.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 289.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 526.6 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa o stopniu przekruszenia co najmniej 50% o uziarnieniu 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie odcinek Krelikiejmy-Kolwiny od km 12+100 do km 13+370 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 406.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ wzmocnienie nawierzchni Krelikiejmy - Kolwiny ZDP (DOCX, 75.9 KiB)
 • Zał. Nr 1a - Formularz cenowy (XLS, 54 KiB)
 • Zał. Nr 4 - Projket umowy (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. Nr 5 - Specyfikacje techniczne (ZIP, 5.4 MiB)
 • Zał. Nr 6 - Przedmiar robót (PDF, 670.9 KiB)
 • Informacja dotycząca otwarcia ofert (PDF, 393.2 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 520.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 986.5 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„ZAKUP JEDNEGO AMBULANSU TYPU C ORAZ ZAKUP NOSZY TRANSPORTOWYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 407.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 150.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 905.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 455 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201.3 KiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Zmodyfikowane Istotne postanowienia umowy (DOCX, 38.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 691.5 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2020-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych w 2021r. na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, realizowany w trzech częściach: 1) CZĘŚĆ I – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Reszla, 2) CZĘŚĆ II – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Kętrzyna - z kartami bezgotówkowymi, 3) CZĘŚĆ III – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Kętrzyna - bez kart bezgotówkowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 467.7 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3 do SIWZ- edytowalne formularze oferty, oświadczeń - DO PRZYGOTOWANIA OFERTY (ZIP, 95.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 270.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 200.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - SKŁADANY PO INFORMACJI Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (DOC, 92.5 KiB)
 • Komunikat w/s organizacji publicznego otwarcia ofert (PDF, 293.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - ZMODYFIKOWANE istotne postanowienia umowne (PDF, 295.8 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 847.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 1.1 MiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez teren powiatu kętrzyńskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Opublikowane w PULICOMAT dokumenty (ZIP, 5.2 MiB)
 • Komunikat ws. otwarcia ofert bez fizycznego udziału Wykonawców (PDF, 173.8 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 325.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji