ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz aby przesłać wiadomość do wybranego redaktora serwisu.

Dane kontaktowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest Starosta Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn. Starosta Kętrzyński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - email: iod@starostwo.ketrzyn.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., w związku z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na Starostę Kętrzyńskiego na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych osobowych dobrowolne jednak ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji sprawy. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów, jednakże nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa w związku z uprawnieniami stron postępowania oraz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przez administratora danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Zabezpieczenie CAPTCHA
CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
CAPTCHA
Kod CAPTCHA, ważny przez 15 minut.