ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-06-30 14:52:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Dane adresowe

11-400 Kętrzyn
Plac Grunwaldzki 1
woj. warmińsko-mazurskie


adres e-mail:

<e-mail>


strona www: www.starostwo.ketrzyn.pl

Telefony i faksy:
Tel. 0 89 751 75 00 - Sekretariat
Fax. 0 89 751 24 01 - Sekretariat
Fax. 0 89 751 17 53 - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Fax. 0 89 751 31 33 - Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

REGON: 510750278 NIP: 742-18-42-214

KONTA BANKOWE:
BANK MILLENIUM S.A.


 Nr rachunku: 51 1160 2202 0000 0000 6192 5365
Dochody budżetowe Powiatu (sprzedaż mienia, opłaty z tytułu wydawania druków praw jazdy, rejestracji pojazdów itp.)

 


 Nr rachunku: 97 1160 2202 0000 0000 6192 5313
Dochody Skarbu Państwa (opłaty z tyt. Wieczystego użytkowania lub zarządu)

 


 Nr rachunku: 38 1160 2202 0000 0000 6192 5308
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (usługi: wyrysy z map, wypisy itp.)

 


 Nr rachunku: 66 1160 2202 0000 0000 6192 5289
Wydatki budżetowe Starostwa Powiatowego w Kętrzynie