Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-26 09:24:34 przez Gabriel Pleskacewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie w sprawie dostępności
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/    
 
Status pod względem zgodności
Strona internetowa www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/ jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona bip.starostwo.ketrzyn.pl podczas testu otrzymała 100 punktów na 100 możliwych.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.03.2022 r.
 
Skróty klawiaturowe
Dostępna w serwisie  www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey) zgodne ze specyfikacja poszczególnych przeglądarek.
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony  www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/ – 2009 r.
  2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 r.
  3. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  4. Pod adresem  www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/ dostępne są:
    - Dane teleadresowe siedziby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
   -  Informacje o dostępności architektonicznej
    - Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
    - Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/
 
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Rafał Jakubczak - Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych.
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
tel. +48 89 751 17 57
e-mail:
 
W zgłoszeniu podaj:
    -  swoje imię i nazwisko,
    -  swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
    -  dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
    - opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
 
  1. Dodatkowo pod adresem https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/kontakt/10142/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat z ADMINISTRATOR SYSTEMU, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
  2. Pod adresem  www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/ dostępny jest numer telefonu 89 751 75 00, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
  3. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.bip.starostwo.ketrzyn.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.
 
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl/    
 
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście (główne do urzędu) od strony Placu Grunwaldzkiego 1, drugie wejście od strony Terenowego Punktu Paszportowego i Wydziału Komunikacji i Transportu oraz trzecie dostępne boczne wejście dla pracowników od strony dziedzińca/parkingu (poprzez klatkę schodową).
Od strony Placu Grunwaldzkiego (wejście główne) barierą dla osób z niepełnosprawnością ruchową (na wózkach) są schody. Brak przy tym wejściu schodołazu i podjazdu. Drzwi wejściowe nie są rozsuwane. Przed podestem do tych drzwi prowadzą dodatkowe stopnie schodowe. W tym wypadku występuję bariera architektoniczna.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące ani informacji o dostępnym wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych na wózku. Brak jest dostosowania dostępności chodnika przy tym wejściu z parkingu przed budynkiem (wysoki krawężnik).
Dla osób na wózkach przeznaczone jest i dostępne wejście do budynku od strony Terenowego Punktu Paszportowego oraz Wydziału Komunikacji i Transportu, w tym korytarz
i pomieszczenia wydziału. W tej części budynku (na końcu korytarza) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed tym wejściem jest pochylnia umożliwiająca dostępność od strony chodnika. Brak dostępności od strony parkingu na dziedzińcu. Z tego korytarza brak jest dostępności osób na wózkach do wysokiego parteru oraz pozostałych poziomów budynku (pierwsze, drugie i trzecie piętro). Brak platformy osobowej.
Na parkingu przed wejściem głównym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Na parkingu na dziedzińcu – żadnego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest windy.
W Starostwie Powiatowym w Kętrzynie pracuje osoba przeszkolona w zakresie tłumaczenia języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna                   dla osób głuchych.
Do budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie możliwy jest dojazd autobusem komunikacji miejskiej [przystanek Plac Grunwaldzki (Starostwo)] liniami:
- Linia nr 1.
- Linia nr 2. Cmentarz Nowa Wieś – Ogrodowa Zakład Energetyczny – Os. Piastowskie – Ogrodowa Zakład Energetyczny – Cmentarz Nowa Wieś
- Linia nr 3. Ogrodowa Zakład Energetyczny – Rataja – Ogrodowa Zakład Energetyczny
- Linia nr 4. Mazowiecka OCMB – Os. Piastowskie - Mazowiecka OCMB
 
Aplikacje mobilne
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie nie prowadzi aplikacji mobilnych.
 
Informacje dodatkowe
Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie zawsze umieszcza się je ponownie na tej stronie internetowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriel Pleskacewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-26 09:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-26 09:24:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Burzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31 11:38:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2351 raz(y)