ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem

Informacja ogłoszona dnia 2018-08-10 10:45:11 przez Piotr Krakowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki leśnej, dla których organem właściwym jest starosta,
  a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach; wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących hodowania lub utrzymania chartów rasowych lub ich mieszańców, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie; wydawaniem decyzji administracyjnych
  z zakresu ochrony drzew i krzewów, dla których organem właściwym jest starosta, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu Prawa ochrony środowiska, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu Prawa geologicznego i górniczego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa
  z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach; nadzorem  nad spółkami wodnymi, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; naliczaniem ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu gospodarowania odpadami, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach;  rejestracją sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; rejestracją posiadaczy i hodowców zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu rekultywacji gruntów, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; prowadzeniem spraw związanych z projektem robót geologicznych, dokumentacjami geologicznymi wykonywanymi w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; obserwacjami terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; wydawaniem zaświadczeń w zakresie określonym ustawami, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach, ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia
  9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
  i leśnych) jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Kowalska-Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Kowalska-Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-10 10:45:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-10 10:45:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-10 10:45:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4031 raz(y)