ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa – Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-10 14:27:10 przez Gabriel Pleskacewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z: Postępowaniem administracyjnym w celu zrealizowania Inwestycji, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych., ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane; Postępowaniem administracyjnym w celu wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Postępowaniem administracyjnym w celu wydania zaświadczenia o samodzielności lokali, a  podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 24 czerwca 1994r.
  o własności lokali, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych., ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, ustawa z dnia 24 czerwca 1994r.
  o własności lokali) jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-10 14:27:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-10 14:27:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-10 14:27:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2806 raz(y)