ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Klauzule informacyjne dla klientów Starostwa w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-09 13:10:29 przez Gabriel Pleskacewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa– Wydział Komunikacji i Transportu (uprawnienia do kierowania pojazdami, OSK)
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami na podstawie art. 10, 14, 15, 18, 99, 101, 102, 103, 106, 109, 124,135a  Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 114, 140 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 5 ust. 5, 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
i aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz w celu realizacji zadań związanych z nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi Ośrodki Szkolenia Kierowców na podstawie art. 28, 33 i 38 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami i aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i aktów wykonawczych do ww. ustaw) jest obligatoryjne.
 
Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Wydział Komunikacji i Transportu (ewidencja pojazdów, SKP, przewoźnicy)
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z ewidencjonowaniem pojazdów na podstawie art. 66a ust. 2 i 4, art.. 73 ust. 1 i 2, art. 74, art. 78 i 78a, art. 79, art. 132, ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz w celu ewidencjonowania i kontroli: Stacji Kontroli Pojazdów i Przewoźników na podstawie art. 83a ust. 1, art. 84 ust. 2 i3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym i art. 7 ust. 2 i 4, pkt. 1 i2 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 33 i aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i aktów wykonawczych do ww. ustaw) jest obligatoryjne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Rypina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Rypina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-09 13:10:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriel Pleskacewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-09 13:10:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriel Pleskacewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-09 13:10:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2853 raz(y)