ˆ

Otwarte konkursy ofert

Szczegóły informacji

Otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-02-07 13:12:56 przez Dagmara Ambrosewicz

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
Wzór ofert (word/formularz)
Wzór harmonogram (word/formularz)
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów (word/formularz)
Wzór sprawozdanie (word/formularz)