Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Lobbing

Szczegóły informacji

Lobbing

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-08 11:58:30 przez Piotr Krakowiak

Lobbing

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
W Starostwie Powiatowym w Kętrzynie procedury postępowania określa Zarządzenie
Nr 16/2016 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
 
Informacje o wystąpieniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej rok 2016
Lp.
Termin
wystąpienia
Dane podmiotu, który wniósł wystąpienie
Forma wystąpienia
Czego dotyczy wystąpienie
Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia
1.
21.01.2016 r.
Artur Brylikowski
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu aktu prawa miejscowego
Zarządzenie wewnętrzne dotyczące obsługi zawodowych lobbystów
1) Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.
 
lub w przypadku braku
 
2) Uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika rzędu
w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Krakowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Ambrosewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-08 11:57:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Krakowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-08 11:58:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Krakowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-08 13:08:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4174 raz(y)