Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza
Nr aktu prawnego
II.13.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
II.12.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
Nr aktu prawnego
II.11.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”
Nr aktu prawnego
8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych w mieście Kętrzyn do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy
Nr aktu prawnego
7.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2023
Nr aktu prawnego
6.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2023
Nr aktu prawnego
5.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków finansowych na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2025
Nr aktu prawnego
4.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia do realizacji projektu konkursowego pt. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
Nr aktu prawnego
3.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2030 oraz Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
2.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji