ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1469/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/538/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXIV/537/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1.560 mb)” – postępowanie II
Nr aktu prawnego
1468/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki” – postępowanie II
Nr aktu prawnego
1467/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego postępowania dotyczącego zakupu paliw płynnych w 2024 roku na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1466/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1465/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogoszach z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1464/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Klucze” z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1463/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Klubu Sportowego GIRIA Kętrzyn z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1462/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji