ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2015 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie trybu sporządzania i rejestracji umów cywilnoprawnych oraz zasad ich rozliczania w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
62/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nr aktu prawnego
1201/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pływalni znajdującej się w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1200/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 6/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00045433/0
Nr aktu prawnego
1199/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1198/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sal dydaktycznych oraz dzierżawy powierzchni reklamowej pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały nr 1064/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów lub budynków lub lokali przekazanych przez Powiat Kętrzyński w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz innych istotnych warunków wstępnych niezbędnych do zadysponowania przez trwałego zarządcę nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
1196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego postępowania pn.: „sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2023”
Nr aktu prawnego
1195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia listy zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
1194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1193/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji